Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych
PWSZ w Nysie


Budynek Cul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

pokój
telefon / fax
e-mail
Dyrektor RCTWiTI
 dr inż. Piotr Chwastyk
101 77 4090871
RCTWiTI - Sekretariat
 mgr Ewa Cegieła
101 tel./fax 77 4090870
Biuro Karier i Badania Rynku Pracy
 mgr Renata Kalka-Piegza
103 77 4090872 / 77 4090874
fax 77 4090873
Biuro Praktyk Zawodowych
 mgr Katarzyna Wąsowicz
104 77 4090876
Biuro Projektów i Programów
 mgr Anna Wójtowicz
 mgr Kamila Krzesaj
105 77 4090874


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK