Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Jeśli jesteś aktywnym Przedsiębiorcą i zależy Tobie na podniesieniu poziomu innowacyjności i konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym to Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie zostało stworzone specjalnie dla Ciebie!

RCTWiTI PWSZ w Nysie wspiera Przedsiębiorców, w szczególności poprzez:

  • współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania nowych technologii a także ulepszania już istniejących procesów technologicznych,
  • transfer wiedzy, poprzez organizację projektów, spotkań i szkoleń o charakterze innowacyjnym, związanych z branżą Przedsiębiorcy,
  • wsparcie doradcze i konsultacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc w kreowaniu wspólnych inicjatyw gospodarczych między Partnerami Centrum,
  • wsparcie przy realizacji projektów realizowanych w ramach programów unijnych,
  • program preinkubacji w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zostań naszym Partnerem i czerp korzyści ze współpracy z Centrum!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK