Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie to instytucja powołana do ratowania dziedzictwa kulturowego oraz koordynowania wszelkich działań na rzecz ochrony zabytków.
Powstanie Centrum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Centrum serdecznie zaprasza do współpracy:
wszystkich zajmujących się ochroną zabytków, opiekunów zabytkowych świątyń (duchownych, kościelnych, członków Rad Parafialnych), właścicieli obiektów zabytkowych, posiadaczy starych pamiątkowych obrazów, rzeźb, mebli, przedsiębiorców z branży budowlanej a przede wszystkim wszystkich pragnących uzyskać pomoc w pozyskaniu środków na renowację i konserwację obiektów w ramach programów UE


Zakres działalności:
 • propagowanie wiedzy o opiece nad zabytkami oraz o ich znaczeniu dla historii i kultury
 • edukacja opiekunów zabytków:
  • wykłady otwarte
  • kursy dokształcające
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ochronę obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacja zabytków
 • prowadzenie specjalistycznych badań obiektów
 • wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich na miejscu i w terenie
 • sporządzanie dokumentacji (badawczych i konserwatorskich)
 • prowadzenie nadzoru nad pracami konserwatorskimi

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą materialną i wysoko wykwalifikowaną kadrą.


Pracownie konserwatorskie i laboratoria badawcze wyposażone są w nowoczesny sprzęt specjalistyczny:
 • do analizy struktury i składu substancji zabytkowej
 • do badań wytrzymałości i odporności materiałów
 • do prac konserwatorskich
Zapraszamy od obejrzenia filmu o Centrum Konserwacji (2 Mb)
Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK