Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

"Brzeg, obraz miasta" - Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne

W dniach 18-21.10.2010 w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Warsztatów Architektonicznych, których tym razem gospodarzem był Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, z v-ce Dyrektorem Konradem Dobrowolskim, dr inż. architektem na czele.

Tematem przewodnim spotkania był: "Brzeg, obraz miasta" (ang. Brzeg, the picture of the city)

Warsztaty odbywały się w 3 językach, angielski - wiodący, polski, niemiecki - wspomagające. Studenci uczelni zostali przemieszani, w warsztatach udział wzięły 4 zespoły po 6 osób, pod opieką profesorów wizytujących, z:

+ HSL Lausitz w Cottbus (Łużycka Wyższa Szkoła w Chociebożu, Niemcy) z Prof. architektem Marcusem Otto, asyst. architektem Sebastianem Hettchen, asyst. Karoliną Hettchen,

+ PWSZ w Nysie, z dr inż. Konradem Dobrowolskim.

Próbując przybliżyć studentom tematykę, przeprowadzono cykl wykładów:

Prof. arch. Marcusem Otto - "Logika miasta, w kontekście fizjografii",

dr inż. arch. Konradem Dobrowolskim - "Rozwój miasta w kontekście rozwoju komunikacji".

Dodatkowo wykłady prezentowali zaproszeni goście -

dr Andrzej Peszko - " Brzeg - rozwój miasta, kontekst historyczny",

mgr Anna Opałka - " PWSZ w Nysie - możliwości uczelni oraz Centrum Badawczo - Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie"

Wysoko oceniona została także wycieczka po mieście pod kuratelą przewodnika Mariana Stachuły oraz zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich.

Studenci po bardzo intensywnym początku obrad i po zapoznaniu się z możliwościami miasta rozpoczęli pracę. Teren opracowania ograniczono od południa linią kolei, od północy brzegiem rzeki Odry, granicą zachodnią była ulica Wolności, wschodnią - ul. Piastowska.

Pierwszą, cząstkową prezentację wyników przeprowadzono bardzo szybko, bo jedynie po 6 godzinach pracy. Efektem były analizy i wnioski dotyczące głównych funkcji miasta - zieleni, komunikacji, zabudowy w kontekście stanu technicznego, wysokości obiektów, jakości ogólnej budynków, z oszacowaniem stopnia własności oraz zabudowy w kontekście doboru funkcji. Przeprowadzone na tym etapie badania wymusiły pytania, na które w dalszej części spotkania studenci poszukiwali odpowiedzi.

Finałowa prezentacja, po kolejnych 2 dniach pracy, pokazała zaskakujący, bardzo wysoko oceniony efekt. W stosunkowo krótkim czasie, grupa młodych ludzi w idealnie możliwy sposób, biorąc pod uwagę zapisy związane ze zrównoważonym rozwojem miasta pokazała wszystkie jego problemy a jednocześnie ogromny potencjał.

Zaproszeni na to spotkanie goście - Burmistrz miasta Brzegu P. Wojciech Huczyński, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Brzegu P. Krzysztof Konik, Pani Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Małgorzata Dymińczuk oraz Pani Agnieszka Folęga, uczestnicząc w dyskusji, również bardzo wysoko ocenili zaangażowanie studentów, jakość analiz i wniosków.

Warsztaty były przeprowadzone pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Starostwa Powiatowego w Brzegu. Ich przebieg dał możliwość wytworzenia konkursu na najbardziej korzystne rozwiązanie problemów miasta. Studenci, głosując na najlepsze w ich opinii opracowanie wybrali zwycięzców :


Z HSL:
Sławomira Deryło
Anton Murataev
Artur Pacut

Z PWSZ W NYSIE:
Jolanta Mikołajec
Martina Kurpierz
Alicja Rudkiewicz

Nagrodę Starosty wręczono im w podziękowaniu za osiągnięta jakość i ciężką pracę. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali wielokrotnie obdarowani podarunkami promującymi miasto, różnego typu publikacjami, opracowanymi w języku niemieckim i polskim, co dodatkowo podwyższyło jakość i rangę spotkania.

Dodatkowym plusem wizyty w auli I Liceum i niewątpliwą wartością, okazało się pokazanie adeptów architektury przy pracy, dla uczniów profilu politechnicznego, rozmowy i prezentacje w angielskim - oczywista korzyść dla wszystkich, ewentualność rozmów w niemieckim dla uczniów z profilu języka niemieckiego.

Przebieg pracy, intensywność, aktywność studentów, ostatecznie osiągnięty wynik oceniam, podobnie jak inni uczestnicy spotkania bardzo wysoko.

Istnieje duże prawdopodobieństwo stworzenia, na bazie opracowań studenckich, wydawnictwa lub innego typu publikacji osiągniętych efektów.


dr. inz. Konrad Dobrowolski

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK