Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

SPOTKANIE PARTNERSKIE
W HOCHSCHULE LAUSITZ COTTBUS

W dniu 12.04.2012, w Hochschule Lausitz Cottbus odbyło się spotkanie mające na celu prezentację przebiegu i efektów pracy zorganizowanego ostatnio w PWSZ Nysa IP CONSARCH. Rozmowy były prowadzone w kierunku podjęcia ustaleń dotyczących ewentualnych działań w przyszłych edycjach programu, a Instytut Architektury PWSZ w Nysie reprezentował dr inż. arch. Konrad Dobrowolski.
Równolegle odbyły się również rozmowy dotyczące wspólnego kierunku studiów pomiędzy PWSZ w Nysie, a HSL w Cottbus, szczególnie w kontekście zmieniającego się prawa w szkolnictwie wyższym w Polsce. W tej kwestii spotkanie okazało się bardzo potrzebne, ustalone rozwiązania pozwolą w przyszłości ułatwić procesy związane z mobilnością studentów w ramach tego programu. Najbliższe obrony prac dyplomowych polskich studentów uczestniczących w programie odbędą się 18.05.2012 o godz. 11 w starej Sali Senatu w budynku B, ul. Grodzkiej 19, a efekty prac studentów oceniać będzie międzynarodowa komisja składająca się z przedstawicieli obydwu uczelni partnerskich.

W dyskusji czynnie przedstawiali swoje argumenty przedstawiciele francuskiego Uniwesytetu technicznego ENSAP z Lille: Profesor Mathieu Berteloot - Dyrektor Departamentu Architektury i Philippe Louguet - asystent, dr inż. Konrad Dobrowolski - v-ce Dyrektor Instytutu Architektury PWSZ w Nysie, Profesor Karl Plastrottman - Dyrektor Departamentu Architetury HSLausitz, Profesor Marcus Otto - koordynator wspólnego kierunku studiów z ramienia HSL, mgr Karolina Hettchen - koordynator wspólnego kierunku studiów z ramienia HSL, inż. architekt Hanne Sommer - koordynator programu ERASMUS z ramienia HSL oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej dr Artur Zaguła.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK