Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Obrony podwójnych dyplomów - Double Diploma - Fara Gubińska 2013

W dniu 21.02.2013, w galerii Ratusza miejskiego miasta Gubina, odbyły się obrony podwójnych dyplomów - DD - polskiego i niemieckiego. Studenci, którzy spędzili w HSLaustz w Cottbus, w Niemczech swój IV i V semestr wykorzystali obecnie okazję na zdobycie dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów. Po raz pierwszy, zakończył również swoją edukację w ramach tego programu student niemiecki, Phillip Bogalski, który od swojego V semestru studiował w IA PWSZ w Nysie.

Spotkanie odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze i w doskonałej oprawie Sali "kryształowej" budynku Ratusza w Gubin.

Komisję dyplomową stanowili: dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie - opiekun programu Podwójnych Dyplomów z ramienia IA PWSZ w Nysie, dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, Prof. PWSZ w Nysie, Prof. dr dipl.-ing. Raimund Fain oraz Prof. dipl.-ing. Markus Otto, który jako drugi promotor siedmiorga studentów przyjechał do Guben z Hochschule Lausitz w Cottbus.

Studenci: Małgorzata Bajak, Marta Banach, Phillip Bogalski, Kamila Czuczwara, Martina Kurpierz, Ewa Prychitko i Iga Rybczyńska z sukcesem obronili swoje prace. Tematyka, którą podjęli oni w swoich opracowaniach okazała się bardzo interesująca dla wszystkich zgromadzonych. Podjęto kwestię rewitalizacji Fary gubińskiej. Prezentacje prac i egzamin dyplomowy odbywały się w języku niemieckim dla studentów niemieckich i języku polskim dla Phillipa Bogalskiego. Mimo dużego stresu z tym związanego, wszyscy studenci zaprezentowała bardzo wysoki poziom. Mogą oni w tej chwili cieszyć się już polskim tytułem inżyniera architekta i niemieckim odpowiednikiem tego tytułu - "bachelor of arts".

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki życzliwości Burmistrza miasta Gubin, którego podczas obrad reprezentowała Pani Anna Dziadek, przedstawiciel Bauhütte Kirche Gubin.

opracował dr inż. arch. Konrad Dobrowolski
Instytut Architektury

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK