Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Spotkanie w sprawie Podwójnych Dyplomów

SPRAWOZDANIE W dniu 26.11.2013, z inicjatywy dr inż. arch. Konrada Dobrowolskiego, Instytutowego Koordynatora d/s współpracy międzynarodowej oraz pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie - mgr Anny Opałki - kierownika BWM i Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus w PWSZ w Nysie oraz mgr Dagmary Bojdy, odbyło się w Hochschule Lausitz Cottbus spotkanie pomiędzy koordynatorami programu Podwójnych Dyplomów - Double Diploma.

W związku z fuzją niemieckich uczelni HSLausitz i BTU Cottbus - Senftenberg (Brandenburg University of Technology Cottbus -BTU) rozpoczęto prace mające na celu prezentację przebiegu i efektów pracy uczestników Podwójnego Dyplomu/Double Diploma, jego przyszłości oraz przyszłości współpracy pomiędzy partnerami przedstawicielom BTU Cottbus.

Rozmowy były prowadzone w kierunku podjęcia ustaleń dotyczących ewentualnych działań w przyszłych edycjach programu, szczególnie w kontekście zmieniającej się dynamicznie stabilnej sytuacji pomiędzy uczelniami. W tej kwestii spotkanie okazało się niezbędne, ustalone rozwiązania pozwolą w przyszłości ułatwić procesy związane z mobilnością studentów w ramach tego programu.

Stronę partnerów z BTU w dyskusji reprezentowali: Profesor Markus Otto - Instytutowy Koordynator współpracy międzynarodowej z ramienia Departamentu Architektury BTU Cottbus oraz dr Nina Wolfeil - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus w BTU Cottbus.

Spotkanie zaowocowało podjęciem ustaleń merytorycznych w kwestiach poruszanych podczas jego trwania. Omawiano między innymi problemy immatrykulacji polskich studentów na uczelni partnerskiej, kompetencje językowe polskich i niemieckich studentów podczas rekrutacji do programu i w trakcie jego trwania, certyfikacje kompetencji językowych, kwestie związane z prolongatą umowy programu DD i regulacjami dla Programu, akredytacją dla Programu, procedurami dotyczącymi studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających, do, i z uczelni partnerskich, możliwością pozyskiwania funduszy na stypendia dla polskich studentów z DAAD, intensywnymi kursami językowymi dla uczestników programu z obydwu krajów organizowanych na uczelniach macierzystych lub partnerskich i warunkami tego typu przedsięwzięć.

Konrad Dobrowolski
koordynator programu Podwójnych Dyplomów z ramienia PWSZ w Nysie

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK