Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Obrony podwójnych dyplomów - edycja 2014, część niemiecka

W dniu 19.02.2014 roku w Departamencie Architektury Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg odbyły się w ramach programu Podwójne Dyplomy/Double Diploma obrony podwójnych, polsko-niemieckich, dyplomów.

Dwoje studentów niemieckich, Janna Walther i Alexander Seidel, którzy spędzili w Instytucie Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie swój V i VI semestr z sukcesem wykorzystało okazję na zdobycie dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów.

Komisję dyplomową stanowili: Przewodniczący Komisji Dyplomowej Profesor Karl Plastrotmann, Dipl.-Ing. Architekt, Studiendekan, Brandenburgische Technische Universität (BTU), Profesor Markus Otto, Dipl.-Ing. Architekt, członek komisji, Profesor Ilija Vukorep, Dipl.-Ing. Architekt, członek komisji oraz dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, docent PWSZ w Nysie - opiekun i koordynator programu Podwójnych Dyplomów z ramienia IAiU PWSZ w Nysie, członek Komisji dyplomowej, który jako drugi Promotor prac dwojga studentów przyjechał na obronę do Cottbus.

Studenci z sukcesem obronili swoje prace. Tematyka, którą podjęli oni w swoich opracowaniach okazała się bardzo interesująca dla zgromadzonych. Podjęto kwestię rewitalizacji zdegradowanych terenów po industrialnych Stoczni Cesarskiej miasta Gdańska oraz byłej fabryki kondensatorów w Goerlitz/Zgorzelcu.

Prezentacje prac i egzamin dyplomowy odbywały się w języku niemieckim i polskim i mimo dużego stresu z tym związanego studenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Mogą oni w tej chwili cieszyć się już polskim tytułem inżyniera architekta i niemieckim "bachelor of arts", a ich prace można wykorzystać jako materiał źródłowy w uczelnianej publikacji dotyczącej prac dyplomowych oraz udostępnić jako opracowanie autorskie zainteresowanym instytucjom miasta Gdańska i Goerlitz.

Konrad Dobrowolski
Instytut Architektury i Urbanistykiy

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK