Kontrast:

Warsztaty studenckie REVIKRESKA 2016 - RYNEK NYSY

W dniach 24-28.10.2016 r., w ramach odbywającej się w PWSZ w Nysie konferencji naukowej "Urbanistyczno - architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy - poszukiwanie idei", odbyły się zorganizowane w Instytucie Architektury i Urbanistyki międzynarodowe, architektoniczne warsztaty studenckie, połączone z konkursem na najlepiej opracowaną w zadanych ramach koncepcję rewitalizacji płyty rynku Nysy - "REVIKRESKA 2016 - RYNEK NYSY".

Organizacją i koordynacją zajęli się członkowie studenckiego koło naukowego przy IA PWSZ w Nysie - Revikreska z opiekunem doc. dr inż arch. Konradem Dobrowolskim.

Tematyką warsztatów było poszukiwanie idei i konceptualizacja urbanistycznych strategii przekształceń centrum miasta Nysy, zapewniających ekonomiczno-społeczny i zrównoważony rozwój tej części miasta Nysa.

W ramach poszukiwania koncepcji przebudowy płyty rynku miasta Nysy (część wydzielona z ruchu kołowego) oraz uzasadnienia dla ekologicznych aspektów we wskazanej strefie rynku Nysy dla nowych funkcji, które przyspieszyły by redukcję CO2 do atmosfery studenci zaproponowali kilka interesujących rozwiązań.

W opracowaniach znalazły się między innymi koncepcje "ścieżek edukacyjnych" w formie wyznaczonych w oparciu o badania własne studentów ciągów pieszych, z informatorami o określonej formie w ramach:

  • wskazania i uwidocznienia w określonych miejscach zabytkowych piwnic przysłoniętych szklanymi płytami chodnikowymi - czyli uatrakcyjnienie przestrzeni Rynku Nysy w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego poruszono również kwestie fortów nyskich i objęto wspólnym hasłem: "szlakiem twierdz opolskich oraz fortyfikacji"
  • podobnie stało się w kontekście nyskiej bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki - "szlakiem kościołów gotyckich" oraz w kontekście historycznych aspektów dotyczących kwestii lokacyjnych miasta Nysa - "szlakiem bursztynu i Via Regii".
    Studenci zaprojektowali lokalizację i formę tzw. mebli architektonicznych (elementy małej architektury) na wyznaczonych traktach, dla podniesienia ich walorów.

Dodatkowo w ramach wsparcia ruchu lokalnego w wyznaczonej strefie rynku nyskiego studenci zaprojektowali targowisko płodów ziem lokalnych i wyrobów rękodzielnictwa lokalnego.
W poszukiwaniu koncepcji na to rozwiązanie chodziło o zaprojektowanie formy, zbadanie możliwości i potrzeb lokalnych w kontekście jej wielkość i lokalizacji.

Przy tej okazji studenci wskazali, w oparciu o krytycznie brzmiące wyniki ankiety skierowanej do społeczności lokalnej, nową koncepcję zagospodarowania terenu wokół nowoprojektowanej galerii handlowej, ze szczególną koncentracją na obszarze obsługującym parking podziemny galerii, z "niefortunnie" zlokalizowaną tam rampą dojazdową.
W swoim opracowaniu zaproponowali zespół ramp dających możliwość obsługi parkingu podziemnego, ale położonych w zupełnie innej, bardziej akceptowanej lokalizacji (przedłużenie wyjścia ulicy Bolesława Krzywoustego na płytę rynku). Rozwiązanie to spotkało się z ogromnym publicznym uznaniem uruchamiając wiele rozmów między innymi z lokalnym środowiskiem architektów, reprezentowanych chociażby przez architekta Wiesława Półchłopka. Dyskusja nad możliwościami wdrożenia tego konceptu trwa nadal.

W warsztatach udział wzięli studenci Instytutu Architektury PWSZ w Nysie, Studenci Wydziału Architektury Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego oraz studentki Erasmusa z Turcji (Istambul Kemerburgaz University) i Portugalii (University of Berra Interior).

LP.
IMIĘ I NAZWISKO SEMESTR /ROK /UCZELNIA
1.
ALICJA WICHER V/3
2.
EWELINA TEKIELA V/3
3.
KAROLINA HNATIUK V/3
4.
ADRIAN MAZUREK V/3
5.
BARTOSZ WOREK V/3
6.
MAREK WŁADYKA V/3
7.
MARTYNA PRASKA VII/4
8.
MATEUSZ MICHALAK VII/4
9.
PRZYBYŁ SANDRA VII/4
10.
KRYSTIAN ZOWADA VII/4
11.
LISANDRA DE FÁTIMA MARQUES DOS SANTOS Erasmus/Portugalia University of Berra Interior
12.
SEZEN KOR Erasmus/Turcja Istambul Kemerburgaz University
13.
MERYEM KAHYA Erasmus/Turcja Istambul Kemerburgaz University
14.
USTYNA ANTONYK Lviv Politechnik National University
15.
VITALIJA PAVLYSHYN Lviv Politechnik National University
16.
DARA LOVELIUS Lviv Politechnik National University
17.
SERGII BONDARENKO Lviv Politechnik National University

Konkurs na najlepiej opracowaną koncepcję rewitalizacji przestrzeni publicznej rynku miasta Nysy wygrały osoby:

ALICJA WICHER - IA PWSZ w Nysie
MERYEM KAHYA - Istambul Kemerburgaz University
DARA LOVELIUS - Lviv Politechnik National University
SERGII BONDARENKO - Lviv Politechnik National University

W ramach konsultacji nad koncepcjami, swoimi uwagami podzielili się zaproszeni do współpracy:

dr inż. arch. Tatiana Klymeniuk, wykładowca na Wydziale Architektury Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego

dr inż. arch. Roman Krushelnytskyy, asystent Katedry Projektowania Architektonicznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego,

oraz dr inż. arch. Piotr Opałka, wykładowca IA PWSZ w Nysie, znawca problematyki lokalnej, reprezentant Starostwa Nyskiego.

Licząc na dalszą współpracę w podobnych inicjatywach dziękuję wszystkim studentom za aktywny udział w spotkaniu i osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie tak zadawalających efektów Waszej pracy.

Składam specjalne podziękowania stud. Martynie Praskiej, przewodniczącej koła "Revikreska" za organizację i pomoc w trakcie trwania imprezy.

dr inż. architekt Konrad Dobrowolski
docent PWSZ w Nysie
organizator warsztatów


 

27-28.10.2016 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
"Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy - poszukiwanie idei"

Zobacz nasz profil na FACEBOOK