Kontrast:

dr inż. arch. Romuald Loegler - przewodniczący

prof. Bohdan Czerkies

prof. dr hab. inż. Jan Kubik

prof. dr hab. Jakub Lewicki

dr hab. inż. arch. Przemysław Szymański, prof. PWSZ w Nysie

doc. dr Tomasz Drewniak, PWSZ w Nysie


 

27-28.10.2016 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
"Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy - poszukiwanie idei"

Zobacz nasz profil na FACEBOOK