Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Budynek C

ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

Dział Kontaktów Zewnętrznych PWSZ w Nysie
pokój
telefon / fax
e-mail
mgr Anna Opałka - Kierownik pokój nr 2
(poziom -1)
+48 77 4091686 anna.opalka@pwsz.nysa.pl

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS

 

Kierownik administracyjny Centrum Badawczo-edukacyjnego Konserwacji Zabytków przy PWSZ w Nysie (www.cbekz.pwsz.nysa.pl)

centrumkonserwacji@pwsz.nysa.pl

Koordynator Punktu EuroIndia Polska przy PWSZ w Nysie (www.euroindia.pwsz.nysa.pl)

euroindia@pwsz.nysa.pl
Koordynacja prac poszczególnych biur, kwestie formalne dotyczące realizowanych programów i projektów (wnioskowanie, finanse, raporty i rozliczenia), współpraca z NA FRSE i innymi instytucjami zewnętrznycmi, koordynacja, planowanie i monitoring internacjonalizacji uczelni, przyjmowanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach Działu, koordynacja zawierania nowych umów o współpracy zagranicznej, pozyskiwanie środków zewnętrznych na współpracę, administracja i finanse CBEKZ, współpraca z koordynatorami współpracy międzynarodowej w Instytutach, korespondencja zewnętrzna , pełna koordynacja wszelkich działań w ramach programu Erasmus+, FSS, POWER, Leonardo da Vinci i innych zwiazanych ze współpraca z partnerami zagranicznymi.

 

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Budynek C

ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa

Biuro Współpracy Międzynarodowej
oraz Punkt EuroIndia przy PWSZ w Nysie
pokój
telefon / fax
e-mail
mgr Dagmara Bojda
pokój nr 2
(poziom -1)
+48 77 4091687

 • obsługa wykładowców i pracowników wyjeżdżających (OUTGOINGS) i przyjeżdżających (INCOMINGS) w ramach Programu Erasmus+ (KA-103 i KA-107)
 • obsługa formalna i finansowa studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na studia i praktyki Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów
 • obsługa systemu MOBILITY TOOL FRSE w zakresie rejestracji wyjazdów, wnioskowania, rozliczeń i raportowania
 • wdrożenie nowych obowiązkowych informatycznych systemów obsługi programów międzynarodowych wymaganych przez KE i NA Programu Erasmus+
 • Obsługa wszelkich procedur finansowych w tym kalkulacji stawek stypendialnych i zleceń wypłaty (współpraca z Kwesturą)
 • Obsługa administracyjna DOUBLE DIPLOMA

Działania realizowane przez wszystkich pracowników DKZ:

 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PWSZ w Nysie za granicą
 • Realizacja innych projektów, szkoleń, warsztatów i konferencji DKZ

mgr Elżbieta Boruch
pokój nr 2
(poziom -1)
+48 77 4091687

 • obsługa studentów wyjeżdżających (OUTGOINGS) na studia Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów
 • obsługa administracyjna FSS - Programu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • obsługa współpracy z REPUBLIKĄ CZESKĄ (promocja, rekrutacja, immatrykulacja, współpraca instytucjonalana, projekty)
 • obsługa współpracy z UKRAINĄ (promocja, rekrutacja, immatrykulacja, współpraca instytucjonalana, projekty poza Erasmus+)
 • koordynacja współpracy ze szkołami Powiatu Nyskiego – warsztaty, prezentacje, wizyty studyjne, praktyki, projekty
 • Organizacja cyklicznych kursów języka polskiego dla obcokrajowców ora kursów językowych dla studentów PWSZ w Nysie
 • Obsługa i bieżąca aktualizacja polskojęzycznych stron www i FB BWM

Działania realizowane przez wszystkich pracowników DKZ:

 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PWSZ w Nysie za granicą
 • Realizacja innych projektów, szkoleń, warsztatów i konferencji DKZ

Izabela Stec
pokój nr 2
(poziom -1)
+48 783 790 100

 • Obsługa studentów przyjeżdżających (INCOMINGS) na studia Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów w zakresie rekrutacji oraz spraw organizacyjnych
 • obsługa administracyjna i monitoring studentów wyjeżdżających (OUTGOINGS) na praktyki zagraniczne Programu ERASMUS+ (KA-103 i KA-107) oraz wyjazdy studyjne czy warsztatowe innych programów i projektów
 • Obsługa wykładowców i pracowników przyjeżdżających (INCOMINGS) w ramach Programu ERASMUS+ oraz innych Projektów w zakresie programu poza dydaktycznego (program kulturalny i wsparcie w zakresie organizacji podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia, etc.)
 • Obsługa systemu OLS – Online Linguistic Support – cykliczne i obowiązkowe egzaminy i kursy językowe Erasmus+ dla studentów zrekrutowanych na wyjazdy
 • Obsługa programu TUTOR i współpraca z Domem Studenckim
 • Obsługa i bieżąca aktualizacja anglojęzycznych stron www i FB BWM

Działania realizowane przez wszystkich pracowników DKZ:

 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PWSZ w Nysie za granicą
 • Realizacja innych projektów, szkoleń, warsztatów i konferencji DKZ

mgr Ewelina Hajduk
pokój nr 2
(poziom -1)
+48 77 4091687
bwm@pwsz.nysa.pl
ewelina.hajduk@pwsz.nysa.pl

 • obsługa Programu POWER dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych
 • wsparcie obsługi administracyjnej rekrutacji cudzoziemców w pełnym cyklu kształcenia
 • koordynacja uznawalności akademickiej studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+ (KA-103 i KA-107) (współpraca z Prorektorem ds. Dydaktyki oraz Dziekanatami)
 • obsługa zamówień publicznych i zapytań ofertowych w zakresie zamawianych usług i produktów w ramach DKZ (zapytania ofertowe, rozpoznania cenowe, kontakt z kontrahentami, uzgodnienia)
 • obsługa techniczno-administracyjna wszelkich wydarzeń, warsztatów i spotkań organizowanych w BWM
 • organizacja działań DKZ w zakresie NFN - w tym konkursy językowe i inne
 • Obsługa bieżącej współpracy z innymi jednostkami PWSZ w Nysie oraz instytucjami na terenie Nysy

Działania realizowane przez wszystkich pracowników DKZ:

 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PWSZ w Nysie za granicą
 • Realizacja innych projektów, szkoleń, warsztatów i konferencji DKZ

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK