Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja
"Dodatek socjalny" POWER dla stypendystów ERASMUSA
czyli dodatkowy grant na wyjazdy na studia!

Niniejszym informujemy o nowej możliwości skorzystania z dodatkowego stypendium przez studentów, którzy mają przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Nysie. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), dzięki któremu uczelnie pozyskają dodatkowe fundusze na realizację wyjazdów stypendialnych studentów.

Poniższe informacje mają charakter wstępny:

  • Podstawą możliwości uzyskania funduszy z PO WER będzie wniosek złożony przez studenta (pobierz PDF). Środki nie będą przyznawane automatycznie!
  • Wniosek ma formę prostej deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku o wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ złożonego do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus w terminie rekrutacji na wyjazdy. Wniosek musi być potwierdzony przez Sekcję Pomocy Materialnej w Dziekanacie.
  • Wniosek będzie dla Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus podstawą do obliczenia kwoty dofinansowania przeznaczonej na wyjazd z budżetu PO WER. Finansowanie z PO WER będzie przeznaczone wyłącznie na stypendia:

    a) Studentów niepełnosprawnych (standardowe stypendium na koszty utrzymania i dodatek z tytułu niepełnosprawności podlegający rozliczeniu wg kosztów rzeczywistych na podstawie dowodów ich poniesienia)
    b) Studentów wyjeżdżających na studia otrzymujących stypendia socjalne (standardowe stypendium na koszty utrzymania i "dodatek socjalny")


  • Na podstawie powyższej deklaracji zostanie podpisana ze studentem odrębna umowa finansowa, na podstawie której zostaną przekazane środki z PO WER. Walutą umowy będzie PLN.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie znajdujące się w budynku A, piętro I, pok. 111. Zapraszamy!

mgr Anna Opałka
Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK