Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Program Dwunarodowego polsko - niemieckiego kierunku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universität realizowany jest od roku akademickiego 2008/2009.

W ramach programu Double Dipolma studenci obu uczelni realizują część studiów (dwa semestry) w uczelni partnerskiej, odbywają zagraniczne praktyki zawodowe oraz podnoszą swoje kwalifikacje językowe z zakresu języka niemieckiego (Polacy) oraz języka polskiego (Niemcy). Kończąc program studenci uzyskują niemiecki tytuł Bachelor of Arts oraz polski tytuł Inżynier Architekt.

Międzynarodowy charakter studiów stwarza szerokie spektrum możliwości, pozwala doskonalić znajomość języka niemieckiego, zapewnia nabycie umiejętności artystycznych, technicznych i twórczych. Umożliwia również poznanie ludzi z różnych zakątków świata oraz zdobycie cennego doświadczenia ułatwiającego zdobycie pracy zawodowej w kraju i za granicą.

Tok studiów w ramach program Double Diploma

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK