Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
Program NFN 2019Komitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Komitet Organizacyjny:

ZARZĄDZENIE NR 120/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
z dnia 27.11.2019 r.

w sprawie powołania zmienionego składu
Komitetu Organizacyjnego Nyskiego Festiwalu Nauki
na kadencję 2016-2020


Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komitet Organizacyjny w składzie:
 1. dr Tomasz Drewniak, prof. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski, prof. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz

 4. dr inż. Ewa Malczyk, prof. PWSZ w Nysie
 5. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie
 6. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska, prof. PWSZ w Nysie
 7. dr inż. Piotr Bernat
 8. dr Grzegorz Chmielewski
 9. dr inż. Piotr Chwastyk
 10. dr Małgorzata Kamińska
 11. dr Janusz Kawalec
 12. dr inż. Tomasz Piłot
 13. dr Alicja Różyk-Myrta
 14. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec
 15. mgr Ewa Cegieła
 16. mgr Katarzyna Drabczyk
 17. mgr Roman Hudaszek
 18. mgr Małgorzata Kurpiel
 19. mgr Anna Opałka
 20. mgr Agnieszka Pulik
 21. mgr Ewa Szura
 22. mgr inż. Jacek Tomasiak
 23. mgr Olga Wierzchowiec
 24. mgr inż. Marcin Zdanowicz
 25. Paweł Dymowski – student
 26. Martyna Ryś – studentka
 27. Dawid Żuchowicz – student

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 37/2019 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 29.05.2019 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

XV Jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".