Tytuł: Mechanika budowli. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów architektury. Część I

Autor: Marcin Zdanowicz
ISBN: 83-60081-03-4
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2005

Liczba stron: 104
Cena: 17,85 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Skrypt, ma służyć jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń tablicowych z przedmiotu MECHANIKA BUDOWLI. Zakres materiału opracowano zgodnie z tematyką ćwiczeń, aby pomóc studentom w zrozumieniu zagadnień oraz jako pomoc w samodzielnym wykonaniu ćwiczeń domowych.
Część pierwsza, zawarta w niniejszej pracy, prezentuje fundamentalne zagadnienia STATYKI, w zakresie niezbędnym dla architekta. Poszczególne rozdziały mają na celu przybliżyć podstawową wiedzę teoretyczną oraz jej wykorzystanie w rozwiązywaniu zadań praktycznych (przykłady liczbowe). Przedstawiona w tej części tematyka porusza zagadnienia z zakresu statyki elementarnej - składanie i rozkładanie sił, wypadkowe płaskich układów sił, oraz statyki budowli - rozwiązywanie płaskich ustrojów prętowych. Rozwiązania metodami analitycznymi wszystkich przykładów liczbowych przedstawianych w tej części, poparte są metodami wykreślnymi ze względu na ich wartości poznawcze oraz dydaktyczne.