Tytuł: Studia i plany zagospodarowania przestrzennego

Autor: Wiesława Strabel
ISBN: 978-83-60081-23-5
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 171
Cena: 44,10 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

 

W niniejszej pracy omówione zostały podstawy warsztatowe, techniki, ale przede wszystkim zasady sporządzania dwóch form projektowania zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej, stanowiących główne dokumenty planistyczne w gminie, którymi są:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Książka przeznaczona jest dla architektów i urbanistów - projektantów w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przyszłych projektantów, a obecnie jeszcze studentów wydziałów i instytutów architektury i urbanistyki.

Autorka, opierając się na wielu latach własnych doświadczeń na polu projektowania i dydaktyki oraz mając na uwadze ich dostosowanie dla celów praktycznych, podaje w niej konkretne przykłady z zakresu studiów i planów, które ułatwić powinny prace projektowe i zrozumienie merytorycznej treści planów zagospodarowania przestrzennego oraz poprzedzających je opracowań planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (ze wstępu).