Tytuł: Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych

Autor: Tomasz Malczyk
ISBN: 83-60081-02-6
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2005

Liczba stron: 118
(nakład wyczerpany)
Spis treści - pobierz (.pdf)

W skrypcie przedstawiono zagadnienia związane z funkcjami terenów zieleni w mieście i w osiedlach wiejskich. Omówiono kryteria doboru zieleni ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych, istniejącej infrastruktury technicznej, cech materiału roślinnego oraz budownictwa ekologicznego. Ponadto przedstawiono normatywy związane z sadzeniem zieleni na działkach i przy trasach komunikacyjnych.
Pozycja przeznaczona jest dla studentów architektury i urbanistyki jako pomoc do przedmiotów: budownictwo ogólne i materiałoznawstwo oraz instalacje budowlane. Materiał zebrany w skrypcie posłuży także do zrozumienia zagadnień dotyczących kształtowania klimatu w ramach przedmiotu fizyka budowli.