Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-19 19:10
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 12       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 7       
L5, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 10       
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 11       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 12       
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 14       
L6, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 6       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 10       
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 16       
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 17       
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 12       
L3, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tz, t/z: 10       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tz, t/z: 6       
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 17       
L5, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 15       
L4, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 16       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 13       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8       
L6, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 13       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 14       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 8       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L3, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 10       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L6, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 5       
L5, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 14       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 15       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 16       
Wtorek
L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 12       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L4, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 16       
L5, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 15       
L6, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 14       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tz, t/z: 10       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 5       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 6       
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 17       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tz, t/z: 6       
L3, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7       
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 12       
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 17       
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 16       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L3, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 10       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 13       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 8       
L6, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 13       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 14       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 8       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 16       
L6, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 5       
L5, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 14       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 15       
L5, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 10L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 21D, tz, t/z: 14       
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 13L1, PiPP, mgr M. Petryk, 21D, tz, t/z: 13       
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 14L3, PiPP, mgr M. Petryk, 21D, tz, t/z: 12       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 12L6, PiPP, mgr M. Petryk, 21D, tz, t/z: 7       
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 11L4, PiPP, mgr M. Petryk, 21D, tz, t/z: 11       
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 7L5, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 21D, tz, t/z: 10       
Sroda
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 12       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 7       
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 10       
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 11       
L3, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 12       
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 14       
L1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
L6, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 14       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 6       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 10       
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 16       
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 17       
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 12       
L3, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tz, t/z: 10       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tz, t/z: 6       
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 17       
L5, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 15       
L4, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 16       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 13       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L6, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 13       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 14       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 10       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L6, Reh. i PN, mgr Edyta Dobko, 4SzG, tz, t/z: 5       
L5, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tz, t/z: 14       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 15       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 16       
Czwartek
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 16       
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 7       
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 10       
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 11       
L3, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 12       
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 14       
L1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
L6, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 14       
L5, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 15       
L1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 5       
L3, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 6       
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 10       
L6, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 16       
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 12       
L3, ChiPCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 7       
L2, ChiPCh, mgr Aleksandra Wróblewska, 1BrzSzCh, tz, t/z: 10       
L2, ChWiPI, mgr Ewa Lewicka, 1BrzSzW, tz, t/z: 6       
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 13       
L4, POZ, mgr B. Czerny, 1POZ-O, tz, t/z: 16       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L2, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 13       
L1, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L6, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 10       
L5, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 13       
L4, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 14       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, t/z: 9       
L3, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L6, Reh. i PN, mgr Edyta Dobko, 4SzG, tz, t/z: 5       
L5, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tz, t/z: 14       
L6, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 15       
L5, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L4, NiPN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 10       
L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tz, t/z: 12       
Piatek
L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 17       
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 17       
Sobota
Niedziela
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Psychia. i PP = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych