Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-30 8:59
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16       
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 10       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 6       
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 16       
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 8       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9       
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 9       
L7, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 4       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 15       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14       
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 14       
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12       
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8       
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14       
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15       
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8       
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 17       
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10       
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8       
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3       
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3       
Wtorek
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 16       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6       
L7, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 4       
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 9       
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 8       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8       
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5       
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15       
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 14       
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 10       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14       
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12       
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7       
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7       
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9       
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13       
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11       
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8       
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3       
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3       
Sroda
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 16       
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14       
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15       
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3       
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8       
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 14       
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tn, t/z: 9       
L1, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L3, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 6       
L7, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 4       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14       
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12       
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9       
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13       
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11       
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8       
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3       
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3       
Czwartek
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 16       
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14       
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15       
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7       
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3       
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8       
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 14       
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 10       
L5, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tn, t/z: 9       
L1, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L3, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 6       
L7, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 4       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14       
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12       
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9       
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13       
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11       
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8       
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4       
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8       
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3       
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1       
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3       
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11       
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11       
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10       
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4       
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3       
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5       
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12       
Piatek
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1       
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7       
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7       
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7       
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 8       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 10       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 12       
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 16       
Sobota
Niedziela
Legenda
GiPG = Geriatria i pielêgniarstwo geriatryczne
OP = Opieka paliatywna
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych