Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-09 14:52
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
             L1, BHP, mgr A.Górska, 107D, zz, t/z: 2
                 
Sobota
 W1, Anato., mgr E. Szura, 103D, zp, t/z: 2W1, Estetyka, Drewniak T., dr, 205D, zp, t/z: 6W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 13D, zn, t/z: 5C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 3
 L1, Tech.relak., mgr E. Szura, 111R, zn, t/z: 7 9W1, Estetyka, Drewniak T., dr, 127D, zz, t/z: 9W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 127D, zz, t/z: 9W1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 17D, zn, t/z: 3C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 5
 L1, Anato., mgr E. Szura, 103D, zp, t/z: 6W1, Estetyka, Drewniak T., dr, 13D, zn, t/z: 1C1, Estetyka, Drewniak T., dr, 127D, zp, t/z: 8W1, Etyka, Drewniak T., dr, 103D, zp, t/z: 2 4 6 8 98W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 103D, zp, t/z: 2 4 6 98W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 13D, zz, t/z: 98
  L1, Tech.relak., mgr E. Szura, 111R, zp, t/z: 98W1, Estetyka, Drewniak T., dr, 127D, zn, t/z: 7W1, Anato., mgr E. Szura, 11D, zn, t/z: 7C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 108D, zn, t/z: 7
  W1, Tech.relak., mgr E. Szura, 111R, zz, t/z: 3 4 5C1, Estetyka, Drewniak T., dr, 107D, zz, t/z: 98  L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zz, t/z: 9W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 13D, zn, t/z: 1
   C1, Estetyka, Drewniak T., dr, 103D, zp, t/z: 6 C1, Estetyka, Drewniak T., dr, 13D, zp, t/z: 2 4   W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 103D, zp, t/z: 8L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 9C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, zp, t/z: 8
      W1, Prom.zdr.ed.zdr, prof. T.Kokot, 101D, zn, t/z: 1 3 5       W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 13D, zp, t/z: 2 4
               L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zp, t/z: 6
                 
Niedziela
 W1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 11D, zp, t/z: 6L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, zn, t/z: 1 3 5 7C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, zp, t/z: 98  
 L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zz, t/z: 98L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, zp, t/z: 2 4L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 5D, zp, t/z: 8W1, Hist.kosmet., dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 6C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, zz, t/z: 9
 L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zz, t/z: 1L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 8 98L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 5D, zp, t/z: 2 4W1, Hist.kosmet., dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 2W1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 107D, zp, t/z: 2
 L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zp, t/z: 2 4 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 5D, zz, t/z: 9W1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 108D, zz, t/z: 9L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 108D, zz, t/z: 9L1, Anato., mgr E. Szura, 101D, zp, t/z: 8
 L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, zz, t/z: 9  C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 11D, zp, t/z: 6L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, zp, t/z: 6W1, Hist.kosmet., dr M. Rogó¿, 127D, zp, t/z: 8L1, Anato., mgr E. Szura, 103D, zp, t/z: 6 
 C1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 108D, zp, t/z: 8    W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 17D, zz, t/z: 98W1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 107D, zn, t/z: 1 3 5 7L1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, zn, t/z: 1 3 5 7
  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 13D, zn, t/z: 3 5 7      W1, Anato., mgr E. Szura, 103D, zp, t/z: 4W1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 127D, zp, t/z: 4
                 
Legenda
Anato. = Anatomia cz³owieka
BHP = BHP
Biol. i gen. = Biologia i genetyka
Chem.kosm. = Chemia kosmetyczna
Estetyka = Estetyka
Etyka = Etyka
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Hist.kosmet. = Historia kosmetologii
Histologia = Histologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Prom.zdr.ed.zdr = Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Tech.relak. = Techniki relaksacyjne