Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-02 17:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201E, zzW1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201E, zzW1, PiS, dr Huchrak, 201E, zz 
Sobota
 S1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 2E, zzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 7 8 9W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 2E, zzS1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 2E, zzW1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 2E, zpC1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 2E, zp, t/z: 2 4 6 8W1, Ochr.w³.intelek, dr G. Chmielewski, 2E, zz   
    L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 4 5W1, Erg.i BHP, dr T. Iwanek, 2E, zp, t/z: 2 4 6  W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zn, t/z: 1 3 5 7S1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zn, t/z: 1 3 5 7    
    L2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 1 2 3W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2E, zz, t/z: 8 9W1, Erg.i BHP, dr T. Iwanek, 2E, zz, t/z: 8 9  W1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 2E, zz, t/z: 9C1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 2E, zz, t/z: 9W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zz, t/z: 9S1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zz, t/z: 9    
Niedziela
 W1, PrKMiW, mgr M. Ulman, 2E, zzS1, PrKMiW, mgr M. Ulman, 2E, zzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zzL2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zzW1, P.ekonomii, dr J. Szczepañska, 2E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Bezp. pañstw., mgr in¿. M. Makówka, 2E, zzW1, BHP, mgr A.Górska, 201A, zn, t/z: 1 
         L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zpL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zp, t/z: 6 S1, Bezp. pañstw., mgr in¿. M. Makówka, 2E, zz   
         W1, P.ekonomii, dr J. Szczepañska, 2E, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz, t/z: 9      
Legenda
BHP = BHP
Bezp. pañstw. = Bezpieczeñstwo pañstwa
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Filozof. = Filozofia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
NoPiP = Nauki o pañstwie i prawie
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Org.i zarz¹dz. = Organizacja i zarz¹dzanie
P.ekonomii = Podstawy ekonomii
PiS = Psychologia i socjologia
PrKMiW = Prawo karne materialne i wykorczeñ
TB = Teoria bezpieczeñstwa