Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-02 8:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Oooio, dr T. Iwanek, 101E, zzL1, Oooio, dr T. Iwanek, 101E, zzW1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 101E, zz 
Sobota
W1, Zwalcz. terro., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zzC1, Zwalcz. terro., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zzW1, Bezp. kult., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zzS1, Bezp. kult., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zzW1, PA, dr G. Chmielewski, 101E, zzS1, PA, dr G. Chmielewski, 101E, zzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 106F, zp, t/z: 2 4 6L1, Samoobrona, T.Bukowski, 200X, zz    
Niedziela
 W1, Kry.i Krymin., mgr J. Barcik, 101E, zzL1, Kry.i Krymin., mgr J. Barcik, 101E, zzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, zzW1, Bezp.spo³., dr J. Kawalec, 101E, zzW1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zzS1, Wsp.syst.polit., dr J. Kawalec, 101E, zz    
Legenda
Bezp. kult. = Bezpieczeñstwo kulturowe
Bezp.spo³. = Bezpieczeñstwo spo³eczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kry.i Krymin. = Kryminologia i kryminalistyka
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Oooio = Ochrona osób, obiektów i obszarów
PA = Prawo administracyjne
Samoobrona = Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
Wsp.syst.polit. = Wspó³czesne systemy polityczne i partyjne
Zwalcz. terro. = Zwalczanie terroryzmu