Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Kryminologia i kryminalistyka , tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-17 8:50
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
            L1, Seminarium dyp., dr Huchrak, 102E, zz  S1, Sem.lic., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zz 
Sobota
 W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zp, t/z: 4W1, Polityka karna, dr G. Chmielewski, 102E, zz  L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 102E, zn, t/z: 1 3 5 7 W1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 102E, zzL1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 102E, zz    
  W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zz, t/z: 1 2     L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 102E, zz, t/z: 9        
  W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zz, t/z: 5 6 7 8 9              
Niedziela
 W1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 102E, zzL1, Taktyka krymina, mgr D. Bednarz, 102E, zzW1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 102E, zzL1, Technika krymin, mgr D. Bednarz, 102E, zzW1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 102E, zzL1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 102E, zz       
Legenda
Ochrona ppo¿. = Ochrona ppo¿.
Polityka karna = Polityka karna
Postêp. nielet = Postêpowanie w sprawach nieletnich
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Prewencja krymi = Prewencja kryminalna
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Taktyka krymina = Taktyka kryminalistyczna
Technika krymin = Technika kryminalistyczna