Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-17 8:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
             W1, FilBezp, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 104E, zz  
Sobota
 W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zp, t/z: 4L1, ZRwSysB, dr Huchrak, 201E, zzL1, ZBE, dr Huchrak, 201E, zzL1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 201E, zp, t/z: 4 6 8L1, ZSysBM, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201E, zzW1, ZBE, dr T. Iwanek, 201E, zz     
 L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 201E, zn, t/z: 3    W1, ZSysBM, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201E, zn, t/z: 1 3 5 7        
  W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zz, t/z: 5 6 7 8 9    L1, Pp , Halikowska A., dr in¿., 201E, zz, t/z: 9W1, ZSysBM, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201E, zz, t/z: 9        
  W1, Ochrona ppo¿., mgr in¿. M. Makówka, 201E, zz, t/z: 1 2              
Niedziela
    W1, ZaStraBezp, dr G. Kwaœniak, 201E, zzL1, ZaStraBezp, dr G. Kwaœniak, 201E, zz          
Legenda
FilBezp = Filozofia bezpieczeñstwa
Ochrona ppo¿. = Ochrona ppo¿.
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
ZBE = Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem ekonomicznym
ZRwSysB = Zarz¹dzanie ryzykiem w systemie bezpieczeñstwa
ZSysBM = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa miêdzynarodowego
ZaStraBezp = Zarz¹dzanie strategiczne bezpieczeñstwem