Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-20 23:17
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L6, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 6       
L7, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 13       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 10       
L5, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L4, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L3, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 10       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 10       
L5, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 11       
L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L7, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 13       
L1, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L2, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 11       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 11       
Wtorek
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L6, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 6       
L7, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 13       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 10       
L5, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L4, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L3, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 10       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 10       
L5, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 11       
L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L7, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 13       
L1, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L2, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 11       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 11       
Sroda
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L6, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 6       
L7, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 13       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 10       
L5, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L4, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L3, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 10       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 10       
L5, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 11       
L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L7, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 13       
L1, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L2, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 11       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 11       
Czwartek
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L6, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 6       
L7, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 13       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 10       
L5, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L4, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L3, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 10       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L4, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 10       
L5, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 11       
L6, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L7, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 13       
L1, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L2, AiPwZ¯, mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 11       
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 11       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
PGiPPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne