Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-21 11:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
          L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 97  
          W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zz, t/z: 96   
Piatek
       C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zz, t/z: 92L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 97W1, PPiel, mgr D. Klonowski, 13D, zn, t/z: 1 3 5
       C2, JA, mgr B. £ucjanek, 104F, zz, t/z: 92L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 98W1, PPiel, mgr D. Klonowski, 13D, zp
        W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 108D, zn, t/z: 1C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zzW1, PPiel, mgr D. Klonowski, 13D, zz, t/z: 9 
         S2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 108D, zp, t/z: 2C2, JA, mgr B. £ucjanek, 104F, zz  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 89  
          L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 99  
          C1, PRM, mgr Sebastian Dunal, 22D, zz, t/z: 92  
          L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 89  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 97  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 92  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 99  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 98  
          L5, PPiel, mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 96  
          C1, PRM, mgr Sebastian Dunal, 22D, zz, t/z: 96  
          W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 13D, zp, t/z: 4 6 8     
          S1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 5D, zn, t/z: 3     
          S2, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 5D, zn, t/z: 5     
          S1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 5D, zn, t/z: 7     
          S2, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 13D, zz, t/z: 9     
          S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 107D, zz, t/z: 9     
Sobota
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 99 S2, ChWiPI, Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 4W1, Dietetyka, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 103D, zn, t/z: 1 3 5 7C2, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, zn, t/z: 3
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 96 S1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 118D, zp, t/z: 2W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 13D, zz, t/z: 9L3, PPiel, mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 6 
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 89 S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 103D, zp, t/z: 6W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 13D, zp, t/z: 2 4 6 8W1, Dietetyka, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 108D, zz, t/z: 9S1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 102A, zz, t/z: 9  
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 97 S2, NiPN, mgr E. Ko³at, 103D, zp, t/z: 2  S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 108D, zz, t/z: 8C2, Farmakologia, prof.M.Sosada, 127D, zn, t/z: 7
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 92 S2, NiPN, mgr E. Ko³at, 103D, zp, t/z: 8   C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, zn, t/z: 1
L1, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 98 S2, ChWiPI, Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 6    C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, zn, t/z: 5
W1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 103D, zn, t/z: 7W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 13D, zz, t/z: 9W1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 107D, zn, t/z: 3   C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 127D, zp, t/z: 8
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, zn, t/z: 3 5W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 5     S1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 102A, zp, t/z: 2 4  
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, zp, t/z: 8W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 7          
 S2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 118D, zp, t/z: 6W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 2 4 6 8S1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 118D, zp, t/z: 8         
 W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, zp, t/z: 2W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 1           
    W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 3          
Niedziela
W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zpW1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 103D, zz, t/z: 9C2, PRM, mgr Sebastian Dunal, 22D, zz, t/z: 92L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 99 
W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zz, t/z: 9W1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 103D, zp, t/z: 2 4 6 8W1, PRM, dr n. med. I. Barziej, 13D, zz, t/z: 9 W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zn   
 W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zn, t/z: 1 3 5C2, PRM, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 96W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zp, t/z: 6 8W1, Ochr.w³.intelek, dr G. Chmielewski, 17D, zp, t/z: 2 4 6
 W1, PZdr, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, zn, t/z: 7W1, PRM, dr n. med. I. Barziej, 13D, znS1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 127D, zp, t/z: 2W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zz, t/z: 96W1, Ochr.w³.intelek, dr G. Chmielewski, 17D, zp, t/z: 8 
      S2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 107D, zz, t/z: 8W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 17D, zn, t/z: 1 3 5W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zp, t/z: 2    
      S1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 103D, zp, t/z: 2S2, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 103D, zp, t/z: 8W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 17D, zp, t/z: 4C2, Farmakologia, prof.M.Sosada, 5D, zz, t/z: 9
      S1, NiPN, mgr E. Ko³at, 103D, zz, t/z: 8S2, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 103D, zp, t/z: 4W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zz, t/z: 9     
      S1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 107D, zp, t/z: 6S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 127D, zp, t/z: 8 L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 98 
      S2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 127D, zp, t/z: 6W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 17D, zp, t/z: 6 L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 89 
      S2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 127D, zp, t/z: 2   L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 98 
           L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 89 
           L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 97 
           L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 94 
           L2, PPiel, mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 92 
           L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 92 
           L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 94 
           L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 97 
           L4, PPiel, mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 99 
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Dietetyka = Zasady prawid³owego ¿ywienia i dietetyka
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
JA = Jêzyk obcy
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
PPiel = Podstawy pielêgniarstwa
PRM = Podstawy ratownictwa medycznego
PZdr = Promocja zdrowia
PsiPPs = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Zdr. publ. = Zdrowie publiczne