Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-12-02 20:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 1 3W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 205D, zn, t/z: 1
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 5 7W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 13D, zz, t/z: 7 
          S1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zz, t/z: 9S2, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zz, t/z: 9W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 13D, zp, t/z: 2 4 6 8  
            W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 13D, zz, t/z: 9  
            S1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, zn, t/z: 5S2, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, zn, t/z: 5 
             W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 108D, zz, t/z: 3 
Sobota
 W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 205D, zp, t/z: 4W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102A, zn, t/z: 1 3W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, zn, t/z: 3W1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 13D, zn, t/z: 3   
 W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 13D, zn, t/z: 5 7W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 102A, zn, t/z: 7W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, zn, t/z: 7S1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 4D, zn, t/z: 5S2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 4D, zn, t/z: 5   
 W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 1A, zz, t/z: 9W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 1A, zn, t/z: 5 W1, Radio., prof. T.Kokot, 17D, zn, t/z: 1W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zn, t/z: 1   
 W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 118D, zz, t/z: 1 2 3W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 1A, zp, t/z: 2W1, Radio., prof. T.Kokot, 11D, zpW1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zz, t/z: 8W1, OP, prof. E. Zió³ko, 17D, zz, t/z: 9S1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zp
   W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102A, zp, t/z: 6  W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zn, t/z: 5 W1, OP, prof. E. Zió³ko, 17D, zp, t/z: 2 4 6 8S2, WF, mgr W. KuŸma, 2O, zp
   W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 1A, zp, t/z: 8           
    W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102A, zz, t/z: 9           
Niedziela
  S1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zn, t/z: 1 3  W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102A, zz, t/z: 8       
  S2, WF, mgr W. KuŸma, 2O, zn, t/z: 1 3   W1, OP, mgr Jolanta Porêba, 1A, zz, t/z: 4     
  W1, POZ, mgr D. Klonowski, 1A, zpW1, Reh. i PN, mgr D. Klonowski, 1A, zp W1, OP, mgr Jolanta Porêba, 1A, zz, t/z: 6      
  W1, POZ, mgr D. Klonowski, 101A, zz, t/z: 9W1, Reh. i PN, mgr D. Klonowski, 101A, zz, t/z: 9         
  S1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zn, t/z: 5 7            
  S2, WF, mgr W. KuŸma, 2O, zn, t/z: 5 7            
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
GiPG = Geriatria i pielêgniarstwo geriatryczne
OP = Opieka paliatywna
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia
Radio. = Radiologia
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych
WF = Wychowanie fizyczne