Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-02 11:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, tn, t/z: 16W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, tn, t/z: 3 5 9 11 14 16C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, tz, t/z: 2 3C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, tz, t/z: 16        
     C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, tz, t/z: 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, tz, t/z: 3        
       W1, Gen., dr M.B³aszczyk, 107D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15        
       W1, Gen., dr M.B³aszczyk, 107D, tp, t/z: 17         
Wtorek
 W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, tn, t/z: 1W1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Psychol. ogólna, mgr G.Kulik, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15        
 W1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13              
  W1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, tp, t/z: 15              
Sroda
 L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 103D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13W1, BHP, mgr A.Górska, 205D, tp, t/z: 2      
     C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 103D, tp, t/z: 15   L3, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz, t/z: 1      
         L3, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz, t/z: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
Czwartek
 L1, Anato., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L2, Anato., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16C1, ¯yw. cz³owieka, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 126D, tz, t/z: 12        
Piatek
W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tp, t/z: 15L1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tn, t/z: 1 3L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tn, t/z: 1 3W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, tz, t/z: 1W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 127D, tz, t/z: 2 3 4
 L1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tn, t/z: 7 9 11L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tn, t/z: 7 9 11W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, tp, t/z: 13 15   
 W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tp, t/z: 4 6 8 10 12 13 15W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 11D, tp, t/z: 12L1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 12W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, tn, t/z: 9 11   
    W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 11D, tp, t/z: 2 4 6L1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 2W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 14 
    W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 11D, tp, t/z: 10L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 4W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, tz, t/z: 3 4  
    W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 11D, tp, t/z: 8L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 8W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, tz, t/z: 6 7   
      W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 13 15W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 11D, tp, t/z: 8 10 12W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 16  
       L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 6        
       L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, tz, t/z: 10        
Sobota
Niedziela
Legenda
Anato. = Anatomia cz³owieka
BHP = BHP
Biol.med. = Biologia medyczna
Ch.¿yw = Chemia ¿ywnoœci
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Gen. = Genetyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Mikrobiologia. = Mikrobiologia ogólna i ¿ywnoœci
Psychol. ogólna = Psychologia ogólna
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka