Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-14 19:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tzW1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, tp, t/z: 2 4 6W1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 17W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 16    
    W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, tp, t/z: 11 13 15C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 16W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 14      
    L1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 124D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16 W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 16      
      L1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 124D, tz, t/z: 17         
Wtorek
 C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 12 13 14 15 16 17L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tz          
 W1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tn, t/z: 3 5 7            
 C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 10            
 C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tp, t/z: 2 4 6            
 C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tp, t/z: 11            
Sroda
 L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz              
Czwartek
    L1, POWER 3.5 J.ang, mgr K. Drabczyk, 5D, tn, t/z: 1 3 5 7 10 12  W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 13D, tzW1, ¯yw.le.dojelit., prof. E. Poniewierka, 13D, tzW1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 13D, tz, t/z: 3 4
    L1, POWER 3.5 J.ang, mgr K. Drabczyk, 5D, tn, t/z: 14 16        W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 13D, tz, t/z: 6
     L1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13       
Piatek
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 1 3C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 7 10S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 1 3W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 1 3W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 16     
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 14 16C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 13S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tp, t/z: 4 6W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tp, t/z: 4 6W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 13     
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 13C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 14 16S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 7 10W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 7 10W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 7 10     
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 7 10C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 1 3S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 13W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tp, t/z: 13W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 1 3     
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tp, t/z: 4 6C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tp, t/z: 4 6S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 14 16W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 14 16W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tp, t/z: 4 6     
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 15 17C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 15 17S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 9  W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 14W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 14     
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 12C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 12S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 2         
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 9C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 9S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 12         
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 5C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 5S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tz, t/z: 5         
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 2C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 2S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 11D, tp, t/z: 15 17         
Sobota
Niedziela
Legenda
An.¿ywnoœci = Analiza i ocena jak. ¿ywnoœci
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Pod.¿ywienia = Podstawy ¿ywienia
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne
¯yw.le.dojelit. = ¯ywieniowe leczenie dojelitowe