Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-08 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17L1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17W1, Paraz., dr M.B³aszczyk, 107D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17C1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, tz, t/z: 16   
           W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 17L1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 17 
             W1, Paraz., dr M.B³aszczyk, 107D, tz, t/z: 15  
Wtorek
 W1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, POWER 3.5 J.ang, mgr K. Drabczyk, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tn, t/z: 7 9 11 14 16L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tn, t/z: 7 9 11 14 16L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tn, t/z: 9 
  W1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 108D, tz, t/z: 8    L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 10L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 10    
       L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tn, t/z: 3L1, Pr.¿ywienia, dr J. Rydelek, 112D, tn, t/z: 3    
Sroda
Czwartek
 L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 112D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13 L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 
  L1, Tech.informac., dr T. Pi³ot, 112D, tp, t/z: 15              
Piatek
 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 6W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 1W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 9W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tp, t/z: 13       
  W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 112D, tz, t/z: 2W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 4W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 6       
  W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 15W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 6W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 1 3       
  W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 4W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 15W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tp, t/z: 15       
  W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 112D, tz, t/z: 14 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 3W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 9 11       
  W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 112D, tz, t/z: 12 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 11W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 4       
  W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 112D, tz, t/z: 10 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 1         
  W1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 112D, tz, t/z: 8 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 13         
   W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 13           
   W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 3           
   W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 11           
   W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 9           
   W1, Pod.¿ywienia, prof. J. Wyka, 205D, tz, t/z: 6            
Sobota
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Paraz. = Parazytologia
Pod.¿ywienia = Podstawy ¿ywienia
Pr.¿ywienia = Pracownia ¿ywienia
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne