Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-27 12:29
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
         L2, Pp , mgr £. Kabelis-Szostakowski, 112D, tz, t/z: 10L1, Pp , mgr £. Kabelis-Szostakowski, 112D, tz, t/z: 10
                 
Wtorek
   L2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tn, t/z: 1 3 5 7 9W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5L1, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tp, t/z: 6 8L2, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tp, t/z: 6 8    
   L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tp, t/z: 2 4 6 8 10S1, Met.b.nauk.sem., dr J. Rydelek, 11D, tz, t/z: 6          
   L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tp, t/z: 15L2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tz, t/z: 15W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 7 8 9 10 11 12 13          
     W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 15 16          
Sroda
   L2, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tp, t/z: 13 15S1, Met.b.nauk.sem., dr J. Rydelek, 11D, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L2, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
   L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tp, t/z: 6 8 10 12S1, Met.b.nauk.sem., dr J. Rydelek, 11D, tz, t/z: 3 4L1, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 3 4L2, ¯yw.klin., dr J. Rydelek, 112D, tz, t/z: 3 4  
   L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 14 16         
   L2, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 5 7 9 11         
      W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 2         
Czwartek
 W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, tn, t/z: 1 3 5 7 9 11 14C1, Diet.pediatrycz, dr M. Misiarz, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 13D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tz, t/z: 12
   L1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 13          
   L1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, tz, t/z: 15L2, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, tz, t/z: 15          
Piatek
 W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 7 9 11 14 16C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 1W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tn, t/z: 3W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tp, t/z: 4W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 14 16  
  W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 1C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 1C1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tn, t/z: 14 16W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tp, t/z: 8 10 12W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tz, t/z: 12
     S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16C1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tp, t/z: 8 10 12W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tp, t/z: 2    
      C1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 2C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tn, t/z: 14 16    
      W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tp, t/z: 4W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tn, t/z: 3     
      W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tp, t/z: 13 15W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tp, t/z: 6     
      W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tp, t/z: 6W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 126D, tn, t/z: 7 9 11     
      W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 127D, tn, t/z: 7 9 11S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 15       
         S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 126D, tz, t/z: 13       
Sobota
Niedziela
Legenda
Diet.pediatrycz = Dietetyka pediatryczna
Ed.¿ywieniowa = Edukacja ¿ywieniowa
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Higiena,toksyko = Higiena.toksykologia i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne