Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-11 11:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    W1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, tzL2, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 205D, tz, t/z: 7 8   
      L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 205D, tz, t/z: 10   
             W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 205D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 
             W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 205D, tz, t/z: 11 12 
Wtorek
   W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 205D, tzW1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 205D, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15          
     W1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 205D, tz, t/z: 16           
Sroda
Czwartek
        W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 13D, tzW1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tzC1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tz    
Piatek
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 11D, tn, t/z: 1 3           
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 11D, tp, t/z: 4 6           
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 11D, tn, t/z: 7 10           
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 11D, tp, t/z: 13           
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 11D, tn, t/z: 16           
 L1, ¯yw.klin., prof. J. Wyka, 205D, tn, t/z: 14           
  L2, ¯yw.klin., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 15 16 17           
  L2, ¯yw.klin., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 9 10            
  L2, ¯yw.klin., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 12 13 14            
Sobota
Niedziela
Legenda
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod. soc. = Podstawy socjologii
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposa¿enie techniczne
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne