Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-11 11:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          C1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, zz, t/z: 6 7 8 9W1, Fizj., dr B.Bucki, 127D, zz
          W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 127D, zz, t/z: 1 2 3 4 5  
Sobota
 L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7 8 9L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7 8 9W1, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 13D, zz, t/z: 7 8 9     
  L1, Fizj., dr B.Bucki, 102D, zzL1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6W1, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 13D, zz, t/z: 5 6     
  L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6L2, Fizj., dr B.Bucki, 102D, zzW1, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 13D, zz, t/z: 1     
        W1, Pod. och..w³.in, dr G. Chmielewski, 13D, zz, t/z: 2 3 4W1, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 13D, zz, t/z: 2 3 4    
Niedziela
  L1, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 125D, zn, t/z: 1 3 5L1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zn, t/z: 1 3 5 7 9W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zzW1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, zzL2, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zn, t/z: 1 3 5 7 9
  L2, Biochemia, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 125D, zp, t/z: 2 4 6L2, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zp, t/z: 2 4 6 8   L1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zp, t/z: 2 4 6 8
                 
Legenda
Biochemia = Biochemia
Fizj. = Fizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Pr.¿ywienia = Pracownia ¿ywienia
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka