Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-18 12:29
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, zz, t/z: 9L1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 101D, zz, t/z: 9
          W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, zz, t/z: 8C1, BHP, mgr A.Górska, 107D, zz, t/z: 2
          C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 1W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zn, t/z: 1 3 5L1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 101D, zn, t/z: 1 3 5 7
          C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 2 3 4W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, zz, t/z: 98L2, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zp, t/z: 4 6 8
          W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zp, t/z: 98W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 2W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zp, t/z: 4 6 8L2, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zp, t/z: 98
           W1, Biol.med., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 3 4W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 103D, zp, t/z: 6    
Sobota
 W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 6L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7 8 9L2, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 101D, zz, t/z: 98
 C1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 7 8 9 98L2, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 101D, zz, t/z: 7 8 9L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7 8 9W1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zz, t/z: 7 8 9
 W1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, ¯yw. cz³owieka, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 205D, zz, t/z: 98L1, Anato., prof. Z. Ciemniewski, 101D, zz, t/z: 7 8 9   
      L2, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6L1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 23D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 4 5
      L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 2 3 
            W1, Kwal.pierw.pom., dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 6 
Niedziela
 C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 2 3C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 108D, zz, t/z: 6C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 108D, zz, t/z: 6W1, Psychol. ogólna, mgr G.Kulik, 13D, zz, t/z: 6W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 98W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 8  
 C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 107D, zz, t/z: 4W1, Gen., dr M.B³aszczyk, 17D, zz, t/z: 7 8 9 98C1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 7 8 9 98W1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 7 8 9 98W1, Psychol. ogólna, mgr G.Kulik, 13D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 98C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 7
 C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 5 6W1, Gen., dr M.B³aszczyk, 17D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Mikrobiologia., dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Psychol. ogólna, mgr G.Kulik, 13D, zz, t/z: 7 8 9W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 1C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 1
 C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 127D, zz, t/z: 7 8         W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 3 4 5C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 98
  C1, Biol.med., mgr O. Wierzchowiec, 108D, zz, t/z: 98         W1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 7C1, Ch.¿yw, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 3 4 5
                 
Legenda
Anato. = Anatomia cz³owieka
BHP = BHP
Biol.med. = Biologia medyczna
Ch.¿yw = Chemia ¿ywnoœci
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Gen. = Genetyka
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kwal.pierw.pom. = Kwalifikowana pierwsza pomoc
Mikrobiologia. = Mikrobiologia ogólna i ¿ywnoœci
Psychol. ogólna = Psychologia ogólna
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka