Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-11 18:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
            S1, Met.b.nauk.sem., prof. J. Wyka, 205D, zzW1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 
              W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 205D, zz, t/z: 8  
Sobota
 W1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, zzC1, Pod.¿ywienia, dr M. Synowiec, 118D, zzW1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, zzC1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 126D, zzL1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 2 3L1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, zp, t/z: 2
        L1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 4 5 6L1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, zp, t/z: 4 6 
         L1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7 8 9     
Niedziela
 W1, ¯yw.le.dojelit., prof. E. Poniewierka, 13D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, zzL1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, zzW1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 107D, zz, t/z: 9W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 1    
  W1, ¯yw.le.dojelit., prof. E. Poniewierka, 13D, zz, t/z: 8     W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 1W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 118D, zz, t/z: 9    
        W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 107D, zz, t/z: 8L1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 125D, zz, t/z: 8    
        W1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 107D, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7L1, An.¿ywnoœci, dr M. Synowiec, 125D, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7    
Legenda
An.¿ywnoœci = Analiza i ocena jak. ¿ywnoœci
JA = Jêzyk obcy
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Pod.¿ywienia = Podstawy ¿ywienia
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne
¯yw.le.dojelit. = ¯ywieniowe leczenie dojelitowe