Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-09-27 11:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 205D, zz, t/z: 98L1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, zz, t/z: 3 4 5
          S1, Met.b.nauk.sem., prof. J. Wyka, 205D, zz, t/z: 1 2 3 4W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 1L1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, zz, t/z: 1
          W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 118D, zz, t/z: 7W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 5L1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 124D, zz, t/z: 7
           W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 7W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 205D, zz, t/z: 98  
            W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 3 4    
            S1, Met.b.nauk.sem., prof. J. Wyka, 205D, zz, t/z: 2    
Sobota
W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 205D, zz, t/z: 4S1, Met.b.nauk.sem., dr J. Rydelek, 112D, zz, t/z: 4W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 7 8 9 98C1, Diet.pediatrycz, dr M. Misiarz, 11D, zz, t/z: 7 8 9 98W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, zz, t/z: 98
 S1, Met.b.nauk.sem., dr J. Rydelek, 12C, zz, t/z: 5W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 13D, zz, t/z: 5W1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 7 8 9 98C1, Farmakologia, prof. E. Niedworok, 108D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, Diet.pediatrycz, dr M. Misiarz, 11D, zz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 11D, zz, t/z: 4
 C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, zz, t/z: 7 8 9W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 2 3       L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 12C, zz, t/z: 9W1, Diet.pediatrycz, dr B.Bucki, 127D, zz, t/z: 3
   W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 11D, zz, t/z: 7 8 9       L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 12C, zn, t/z: 1 3 5 7 
   C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, zz, t/z: 98           
Niedziela
 W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zz, t/z: 7 8 9 98L1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zz, t/z: 1 2 3 4 5L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, zz, t/z: 7 8 9     
 W1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zz, t/z: 1 2 3 4 5L1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zz, t/z: 7 8 9 98W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 13D, zz, t/z: 2       
      W1, Ed.¿ywieniowa, dr M. Misiarz, 13D, zz, t/z: 98        
      W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 3 4 5        
      W1, Higiena,toksyko, dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 107D, zz, t/z: 1        
Legenda
Diet.pediatrycz = Dietetyka pediatryczna
Ed.¿ywieniowa = Edukacja ¿ywieniowa
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Higiena,toksyko = Higiena.toksykologia i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne