Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-22 17:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, PNJA s³uch., mgr K. Drabczyk, 108F, tzL1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tzL2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tzL3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 105F, tzW1, BHP, mgr A.Górska, 102A, tz, t/z: 2    
   L2, PNJA s³uch., mgr K. Drabczyk, 108F, tzL1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 205F, tzL2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 205F, tz        
   L3, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 205F, tz            
Wtorek
 W1, Etykieta, Drewniak T., dr, 206F, tpL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L3, WOKAOJ, dr Alina Bryll, 108F, tzL2, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL3, PNJA s³uch., dr Alina Bryll, 6F, tz L6, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 105F, tz   
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tnL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16L1, WOKAOJ, dr Alina Bryll, 108F, tz        
   L3, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5L3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5        
   L2, WOKAOJ, dr Alina Bryll, 108F, tzL1, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16        
Sroda
 L1, Technol. inf., dr in¿. A. Dudek, 112D, tzW1, Wstêp do jêz., prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL2, Technol. inf., dr in¿. A. Dudek, 112D, tzL3, Technol. inf., dr in¿. A. Dudek, 112D, tzL3, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp      
 L2, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp    L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp        
Czwartek
Piatek
 L4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tzL5, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tzL2, PNJA-Gr.pr., dr A. Konieczna, 105F, tzL3, PNJA-Gr.pr., dr A. Konieczna, 105F, tz        
   L1, PNJA-Gr.pr., dr A. Konieczna, 105F, tzL3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 11 12 13L1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 11 12 13        
   L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 11 12 13            
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP = BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
PNJA Fon.Pr. = PNJA - fonetyka praktyczna
PNJA Spr. Zin. = PNJA sprawnoœci zintegrowane
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Gr.pr. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego- Gramatyka praktyczna
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
Pierw. pomoc = Pierwsza pomoc
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Technol. inf. = Technologia informacyjna
WOKAOJ = Wiedza o krajach angielskiego obszaru jêzykowego
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa