Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-01 13:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 6F, tzS2, Praca z tekstem, dr Iwona Sikora, 6F, tzS1, Ang. jêz. biz., dr Alina Bryll, 106F, tzS2, Real. i kul. kr, dr Alina Bryll, 106F, tz      
   S1, Korespondencja, dr Alina Bryll, 106F, tzS1, Real. i kul. kr, dr Alina Bryll, 106F, tz  L1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 6F, tz      
Wtorek
 W2, Ps, mgr G.Kulik, 2E, tzW2, Ped., mgr G.Kulik, 2E, tz          
Sroda
 L4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tzL3, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tzW3, Wstêp do przek³, prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 1 2 3 4 5L1, PNJA s³uch., dr Kumar, 6F, tn    
   L1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 1 2 3 4 5  L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16 L5, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 108F, tp   
   L1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16            
Czwartek
 W1, Prz.zarz.org.bz, dr Kumar, 108F, tnS1, Komun interkult, dr Kumar, 108F, tnL2, PNJA s³uch., dr Kumar, 108F, tn    
   W2, PPP-PS, dr A. Konieczna, 105F, tzL2, PNJA-Gr.pr., dr A. Konieczna, 105F, tzL1, PNJA-Gr.pr., dr A. Konieczna, 105F, tz      
Piatek
 W1, Wiedza o UE, dr Kumar, 106F, tnS1, Ang. jêz. prawa, dr Kumar, 106F, tnL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 11 12 13L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz, t/z: 11 12 13    
Sobota
Niedziela
Legenda
Ang. jêz. biz. = Angielski jêzyk biznesu
Ang. jêz. prawa = Angielski jêzyk prawa
Komun interkult = Komunikacja interkulturowa z negocjacjami miêdzynarodowymi
Korespondencja = Korespondencja handlowa w j. angielskim
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Gr.pr. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego- Gramatyka praktyczna
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
PPP-PS = Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapie przedszkolnym i szkolny
Ped. = Pedagogika
Praca z tekstem = Praca z tekstem
Prz.zarz.org.bz = Przedsiêbiorczoœæ, zarz¹dzanie i organizacja biznesu
Ps = Psychologia
Real. i kul. kr = Realioznawstwo i kultura krajów anglojêzycznych
Wiedza o UE = Wiedza o Unii Europejskiej
Wstêp do przek³ = Wstêp do przek³adoznawstwa