Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 19:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, GO jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 205F, tpL1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tzL1, PNJN konw., mgr M. Kurpiel, 205F, tzL1, GO jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 205F, tp        
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 206F, tn              
Wtorek
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tzL1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzS1, WOK, mgr M. Kurpiel, 104F, tz          
Sroda
         L1, KiLn, prof. W. Kunicki, 205F, tzL1, KiLn Œl, prof. W. Kunicki, 205F, tz    
Czwartek
 L1, Techn. inf., dr T. Pi³ot, 209A, tzL1, PNJN pis., dr M. Witt, 205F, tzW1, Hist. jêz. niem, dr M. Witt, 205F, tzL1, PNJN spr. zint., dr A. Dittmann, 207F, tzS1, Sem. wyb., dr M. Witt, 205F, tz      
Piatek
 L1, PNJN fon., dr A. Dittmann, 107F, tzL1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 107F, tz            
Sobota
 L1, Rezerw., dr M. Witt, 205F, tz    
         L1, Rezerw., dr A. Dittmann, 107F, tz      
Niedziela
 L1, Rezerw., mgr M. Kurpiel, 205F, tz          
     L1, Rezerw., dr A. Dittmann, 107F, tz          
Legenda
GO jêz. niem. = Gramatyka opisowa jêzyka niemieckiego
Hist. jêz. niem = Historia jêzyka niemieckiego
KiLn Œl = Kultura i literatura niem. na Œl¹sku
KiLn = Kultura i literatura niemieckojêzyczna
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
PNJN fon. = PNJN fonetyka praktyczna
PNJN gram. pr. = PNJN gramatyka praktyczna
PNJN konw. = PNJN konwersacje
PNJN pis. = PNJN pisanie
PNJN spr. zint. = PNJN sprawnoœci zintegrowane
PNJN s³uch. = PNJN s³uchanie
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Rezerw. = Rezerwacja
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Techn. inf. = Technologie informatyczne
WOK = Wiedza o krajach niemieckiego obszaru jêzykowego