Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-27 8:39
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Rezerw. POWER, dr M. Witt, 107F, tz    
 L1, Rezerw., mgr M. Kurpiel, 207F, tz      W1, BHP, mgr A.Górska, 102A, tz, t/z: 2    
Wtorek
 W1, Rezerw. POWER, dr M. Witt, 207F, tz    
 W1, Etykieta, Drewniak T., dr, 206F, tpL1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzL1, PNJN gram. pr., mgr M. Kurpiel, 205F, tz          
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tn              
Sroda
 L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tnS1, Sem. wyb., prof. W. Kunicki, 205F, tzL1, WOK, mgr M. Kurpiel, 108F, tz  L1, PNJN fon., dr B. Giblak, 107F, tn, t/z: 1      
 L1, Rezerw., mgr M. Kurpiel, 104F, tp, t/z: 10 12              
Czwartek
 L1, PNJN spr. zint., dr A. Dittmann, 205F, tz  L1, PNJN pis., dr A. Dittmann, 205F, tzL1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 205F, tz, t/z: 1        
       L1, PNJN s³uch., dr A. Dittmann, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        
Piatek
 L1, PNJN fon., dr B. Giblak, 6F, tz, t/z: 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, PNJN konw., dr M. Witt, 205F, tzW1, Wstêp do jêz., dr M. Witt, 205F, tz  L1, PNJN fon., dr B. Giblak, 6F, tp, t/z: 2      
Sobota
 W1, Rezerw. POWER, dr A. Dittmann, 207F, tz      
 W1, Rezerw. POWER, dr M. Witt, 205F, tz      
Niedziela
 W1, Rezerw. POWER, dr A. Dittmann, 207F, tz      
 W1, Rezerw. POWER, dr B. Giblak, 205F, tz      
     W1, Rezerw. POWER, dr B. Giblak, 6F, tz          
Legenda
BHP = BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
PNJN fon. = PNJN fonetyka praktyczna
PNJN gram. pr. = PNJN gramatyka praktyczna
PNJN konw. = PNJN konwersacje
PNJN pis. = PNJN pisanie
PNJN spr. zint. = PNJN sprawnoœci zintegrowane
PNJN s³uch. = PNJN s³uchanie
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
Pierw. pomoc = Pierwsza pomoc
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Rezerw. POWER = Rezerwacja- projekt POWER
Rezerw. = Rezerwacja
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
WOK = Wiedza o krajach niemieckiego obszaru jêzykowego
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa