Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-04 14:58
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzS1, WOK, mgr M. Kurpiel, 207F, tz            
Wtorek
Sroda
 L1, PNJN kurs zint., dr A. Dittmann, 207F, tzS1, T³um. CAT, dr B. Giblak, 107F, tzS1, Teksty specj., dr B. Giblak, 107F, tzS1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tzW1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tz S1, Sem. wyb., prof. W. Kunicki, 205F, tz    
Czwartek
 W1, Podst, zag. ek., dr J. Szczepañska, 102A, tnL1, PNJN kurs zint., dr A. Dittmann, 207F, tn, t/z: 1            
   L1, PNJN kurs zint., dr A. Dittmann, 107F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16            
Piatek
 L1, PNJN kurs zint., dr A. Dittmann, 207F, tzS1, Tr. pr.prz. pis, dr B. Giblak, 107F, tz  S1, PNJ w biznesie, dr M. Witt, 205F, tz        
Sobota
   S1, Rezerw. POWER, dr B. Giblak, 6F, tzS1, Rezerw. POWER, dr B. Giblak, 107F, tzW1, Rezerw. POWER, dr B. Giblak, 6F, tz        
Niedziela
Legenda
HKiLN = Historia kultury i literatury niemieckiej
PNJ w biznesie = PNJ w biznesie
PNJN kurs zint. = PNJN
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
Podst, zag. ek. = Podstawowe zagadnienia ekonomiczne
Rezerw. POWER = Rezerwacja- projekt POWER
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Teksty specj. = Teksty specjalistyczne
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny
T³um. CAT = T³umaczenia z u¿yciem narzêdzi CAT
WOK = Wiedza o krajach niemieckiego obszaru jêzykowego