Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-27 8:39
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 S1, Gram. funkcj., mgr M. Kurpiel, 205F, tzL1, Pp , dr A. Dittmann, 207F, tn, t/z: 7          
   W1, Gram. funkcj., mgr M. Kurpiel, 205F, tp            
   L1, Pp , dr J. Szczepañska, 205F, tn, t/z: 1 3 5            
   L1, Pp , dr J. Szczepañska, 205F, tn, t/z: 9 11            
   L1, Pp , dr J. Szczepañska, 205F, tn, t/z: 14             
Sroda
 L1, Emisja g³osu, mgr C. Wojciechowski, 109F, tzS1, Sem. wyb., mgr M. Kurpiel, 109F, tzS1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tzS1, Tr. pr. prz ust, dr B. Giblak, 6F, tz W1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tz      
Czwartek
         S1, Sem. dypl., dr A. Dittmann, 205F, tz, t/z: 1      
         S1, Sem. dypl., dr A. Dittmann, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
Piatek
 S1, Dyd. jêz. mniej, dr M. Witt, 205F, tzS1, Reg.n.proj., dr A. Dittmann, 207F, tzL1, PNJN kurs zint., dr B. Giblak, 109F, tzL1, PNJN kurs zint., dr B. Giblak, 109F, tzW1, Dyd. jêz. mniej, dr M. Witt, 205F, tzW1, Hist. jêz. niem, dr M. Witt, 205F, tp    
Sobota
Niedziela
Legenda
Dyd. jêz. mniej = Dydaktyka jêzyka niemieckiego jako jêzyka mniejszoœci
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Gram. funkcj. = Gram. funkcj.
HKiLN = Historia kultury i literatury niemieckiej
Hist. jêz. niem = Historia jêzyka niemieckiego
PNJN kurs zint. = PNJN
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Reg.n.proj. = Regionalne nauczanie projektowe
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przek³ad ustny