Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-30 11:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C1, Matem., mgr A. Szpara, 4C, tnW1, Log. w przed., prof. J.Duda, 101G, tzW1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 4C, tz W1, POWER ZIP, POWER, 13C, tz, t/z: 10
 W1, Proc. produk., prof. J.Duda, 101G, tp              
Wtorek
 W1, POWER ZIP, POWER, 13C, tz, t/z: 10L1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 13C, tn    
  L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, tn W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tnL1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 12C, tp      
  L2, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, tp P1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tpW1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 4C, tn      
Sroda
 P1, Log. w przed., Dr P.Chwastyk, 4C, tnW1, Market., dr P. Wozniak, 101G, tnL1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tzP1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tnW1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 10 
   W1, Pod. och..w³.in, dr P. Wozniak, 101G, tp  L1, Proc. produk., dr P.Bernat, 13C, tp  L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz    
Czwartek
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 10L2, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, tnL1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, tn      
 P1, Market., dr P. Wozniak, 104G, tnP1, Market., dr P. Wozniak, 104G, tnW1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 4C, tn          
Piatek
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 10      
   W1, Mat. i stat., prof. A. Nowak, 2A, tn            
Sobota
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 97       
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Log. w przed. = Logistyka w przedsiêbiorstwie
Market. = Marketing
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Matem. = Matematyka
Metrologia I = Metrologia I
POWER ZIP = POWER 3.5 - ZIP
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe