Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 7:19
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 5D, zp, t/z: 2S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 5D, zp, t/z: 2 
          W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 4S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 5D, zp, t/z: 6 8  
          C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 5D, zp, t/z: 6 8S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 5D, zz, t/z: 4  
            S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 5D, zz, t/z: 9  
Sobota
L1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zp, t/z: 94W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, zz, t/z: 9     
 C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zz, t/z: 9W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 127D, zz, t/z: 9 W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, zp, t/z: 2   
 W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 4 6C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 6 W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, zz, t/z: 5   
 W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 2C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 2W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, zp, t/z: 8W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, zp, t/z: 8W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 4D, zz, t/z: 7 8    
 C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, zp, t/z: 8W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 8W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, zp, t/z: 2C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 126D, zp, t/z: 2      
  W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 126D, zz, t/z: 3C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zn, t/z: 5 7S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 4D, zn, t/z: 3     
  W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 126D, zn, t/z: 7W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 17D, zn, t/z: 3C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, zn, t/z: 3S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 4D, zn, t/z: 5 7      
  W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 126D, zn, t/z: 5 C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zp, t/z: 4        
Niedziela
L2, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, zp, t/z: 94       
 W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 126D, zn, t/z: 3 5C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 126D, zn, t/z: 3 5W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 17D, zn, t/z: 3 5C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 17D, zn, t/z: 3      
         C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 5D, zn, t/z: 5      
Legenda
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
OnCPiJR = Opieka nad chorym psychicznie i jego rodzin¹
PKiOPwCNZ = Podstawy kliniczne i opieka pielêgniarska w chorobach narz¹dów zmys³ów
PzUPPLS = Psychiatria z uwzglêdnieniem psychospo³ecznych problemów ludzi starszych
SDZzW = Schorzenia dermatologiczne zwi¹zane z wiekiem
ZwPiel = Zarz¹dzanie w pielêgniarstwie