Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-24 10:03
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 206F, tnW1, Hist. jêz. ang., dr M.Kamiñska, 206F, tnW1, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tnS1, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tnS2, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tn    
Wtorek
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tzL3, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 106F, tzL2, PNJA s³uch., dr Alina Bryll, 6F, tzL3, PNJA s³uch., dr Alina Bryll, 6F, tzL4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzL5, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz    
   L2, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 108F, tzL3, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 108F, tzL1, PNJA-Pis., dr M.Kamiñski, 108F, tz  L6, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 104F, tz    
   L1, PNJA s³uch., dr Alina Bryll, 6F, tzL1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 106F, tzL2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 106F, tz        
Sroda
   L1, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL3, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 108F, tzL3, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL2, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tz      
   L2, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 108F, tzL1, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 106F, tzL1, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 108F, tzL3, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 106F, tz      
       L2, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 106F, tz        
Czwartek
Piatek
 L1, PNJA-Kon., dr A. Konieczna, 105F, tzL1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 108F, tzL2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 108F, tzL3, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamiñska, 108F, tz        
   L2, PNJA-Kon., dr A. Konieczna, 105F, tzL3, PNJA-Kon., dr A. Konieczna, 105F, tz          
Sobota
Niedziela
Legenda
Gram op = Gramatyka opisowa
Hist. jêz. ang. = Historia jêzyka angielskiego
Kom. interkult. = Komunikacja interkulturowa
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
PNJA Fon.Pr. = PNJA - fonetyka praktyczna
PNJA Spr. Zin. = PNJA sprawnoœci zintegrowane
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
WOKAOJ = Wiedza o krajach angielskiego obszaru jêzykowego