Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-30 11:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, tnW1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, tpP1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, tz      
     P1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, tpS1, Ekol.zarz.œrod., prof. J.Duda, 101G, tn        
        W1, POWER ZIP, POWER, 114G, tz, t/z: 11
                 
Wtorek
 W1, POWER ZIP, POWER, 114G, tz, t/z: 11    
 P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 114G, tn, t/z: 11 14L1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 114G, tpW1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 114G, tpP1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 114G, tpL1, Proj.CNC, mgr Tomasiak, 13C, tzL1, AiRPP, dr Tomasz Wanat, 3C, tp    
  P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 114G, tn, t/z: 16W1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 114G, tnL1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 114G, tnW1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 114G, tn  W1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 14C, tn    
Sroda
   W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 14C, tnP1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 4C, tzW1, Proj.CNC, mgr Tomasiak, 4C, tpW1, POWER ZIP, POWER, 114G, tz, t/z: 11
                 
Czwartek
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 9S1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tp        
 W1, POWER ZIP, POWER, 114G, tz, t/z: 11          
   W1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tpW1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tp          
Piatek
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 9      
 W1, Rach. kosz. in¿, prof. Z. Wilimowska, 102A, tzC1, Rach. kosz. in¿, prof. Z. Wilimowska, 102A, tn W1, POWER ZIP, POWER, 114G, tz, t/z: 11   
Sobota
 W1, POWER ZIP, POWER, 11C, tz, t/z: 6      
Niedziela
Legenda
AiRPP = Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Bad.oper. = Badania operacyjne
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Mech.w In¿. = Mechatronika w in¿ynierii produkcji
POWER ZIP = POWER 3.5 - ZIP
Proj.CNC = Programowanie maszyn CNC
Proj.proc.tech. = Projektowanie procesów technologicznych
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Zarz. gos.ener. = Zarz¹dzanie gospodark¹ energetyczn¹
Zarz.jak.ibezp. = Zarz¹dzanie jakoœci¹ i bezpieczeñstwem