Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb stacjonarny, semestr 7 z dnia 2019-10-18 13:25
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 2C, tn, t/z: 5 9              
Wtorek
         S1, Seminarium dyp., dr M. Ko³osowski, 114G, tp, t/z: 6 8       
Sroda
   W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 4C, tzL1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 114G, tz    W1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, tpL1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, tp  
             S1, Seminarium dyp., dr Tomasz Wanat, 3C, tn, t/z: 3 5 7  
Czwartek
 W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 4C, tzL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 12C, tzW1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 104G, tnS1, Seminarium dyp., Dr P.Chwastyk, 2C, tp, t/z: 2 4 6S1, Seminarium dyp., prof. W.Kollek, 102A, tp, t/z: 6 8       
     S1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 104G, tpS1, Seminarium dyp., dr P. Wozniak, 4C, tp, t/z: 4 6 8        
       S1, Seminarium dyp., Dr P.Chwastyk, 2C, tp, t/z: 8         
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Ster.operac. = Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
Urz.i sys.mech. = Urz¹dzenia i systemy mechatroniczne w in¿ynierii produkcji
Zarz.pers. = Zarz¹dzanie personelem
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania