Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-19 10:48
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 101G, znP1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, znL2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, znW1, Market., dr P. Wozniak, 2C, znL2, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zpL1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zp  
 C1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 101G, zp, t/z: 4 6 8 98P1, Market., dr P. Wozniak, 2C, zpL1, Proc. produk., dr P.Bernat, 114G, znW1, Pod. och..w³.in, dr P. Wozniak, 2C, zpL1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, znL2, Proc. produk., dr P.Bernat, 11C, zpL2, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zn
   P2, Market., dr P. Wozniak, 2C, znL1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zp  P1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, zpW1, Proc. produk., dr P.Bernat, 101G, zn L1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 9
   P2, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, zp    P2, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn   L2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zp, t/z: 8
              L1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 7 
              L2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zp, t/z: 98 
Niedziela
 L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zn, t/z: 5 7L2, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zn, t/z: 5 7L1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, zpW1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 4C, zzC1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 4C, zp, t/z: 8   
 W1, Log. w przed., dr M. Ko³osowski, 14C, zpL1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, zn, t/z: 3P2, Log. w przed., dr M. Ko³osowski, 114G, zp  C1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 4C, zp, t/z: 4 6    
 W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zn, t/z: 9L2, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, zn, t/z: 1W1, Log. w przed., dr M. Ko³osowski, 101G, zn   W1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 4C, zn   
 W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zn, t/z: 1 3P1, Log. w przed., dr M. Ko³osowski, 114G, zpW1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 4C, zp          
   L2, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, zp            
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Log. w przed. = Logistyka w przedsiêbiorstwie
Market. = Marketing
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Metrologia I = Metrologia I
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe