Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-18 18:23
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 S1, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 107F, tzS2, Tr. pr. prz ust, dr M.Kamiñski, 6F, tzS2, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 107F, tzL2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tz        
 L2, Emisja g³osu, mgr C. Wojciechowski, 109F, tzL1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tzS1, Tr. pr. prz ust, dr M.Kamiñski, 6F, tz          
Wtorek
     L2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 205F, tzL3, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzS2, Real. i kul. kr, dr A. Kaczmarek, 106F, tzW3, Technol. inf., dr in¿. A. Dudek, 4C, tn, t/z: 5 7 10 12 14    
         S1, Ang. jêz. biz., dr Alina Bryll, 6F, tz      
Sroda
   S1, Real. i kul. kr, dr A. Kaczmarek, 106F, tzL1, PNJA s³uch., dr M.Kamiñski, 6F, tzS1, Korespondencja, dr Alina Bryll, 104F, tz L5, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 104F, tn   
Czwartek
  S2, Praca z tekstem, dr Kumar, 108F, tp, t/z: 11 13 15L4, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzW2, Dyd-met, dr A. Konieczna, 105F, tzS2, Dyd-met, dr A. Konieczna, 2E, tzW3, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 206F, tn, t/z: 1  
  S2, Praca z tekstem, dr Kumar, 108F, tn, t/z: 1 3 5 7 10L2, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tzL1, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 6F, tn  L2, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 107F, tn, t/z: 5 7 10  
    L1, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tz      L2, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 107F, tn, t/z: 12 14 16   
            W3, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 206F, tn, t/z: 3   
Piatek
 L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, t/z: 1 3 5 7 10S1, Ang. jêz. prawa, dr Kumar, 104F, tn, t/z: 1 3 5 7 10L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, t/z: 1 3 5 7 10    
 L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tp, t/z: 13 15 17S1, Ang. jêz. prawa, dr Kumar, 104F, tp, t/z: 13 15 17L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tp, t/z: 13 15 17    
     W2, Podst.dydaktyki, dr A. Dittmann, 107F, tzL2, POWER 3.5 HTEVY, How to en. very y. learners during E. cl, 106F, tz, t/z: 5   
       L2, POWER 3.5 EIFEL, How to en. very y. learners during E. cl, 106F, tz, t/z: 6   
Sobota
Niedziela
Legenda
Ang. jêz. biz. = Angielski jêzyk biznesu
Ang. jêz. prawa = Angielski jêzyk prawa
Dyd-met = Dydaktyka i metodyka nauczania jêzyka angielskiego
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Korespondencja = Korespondencja handlowa w j. angielskim
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
POWER 3.5 EIFEL = POWER 3.5 Effective ideas for English lessons in primary and secondary scho
POWER 3.5 HTEVY = POWER 3.5 How to engage very young learners during English classes
Podst.dydaktyki = Podstawy dydaktyki
Praca z tekstem = Praca z tekstem
Real. i kul. kr = Realioznawstwo i kultura krajów anglojêzycznych
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przek³ad ustny
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny