Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 7 z dnia 2019-10-17 9:29
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
  S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 2C, znS1, Seminarium dyp., prof. W.Kollek, 102A, zp, t/z: 4S1, Seminarium dyp., dr P.Bernat, 3C, zn, t/z: 3 5 7 9   S1, Seminarium dyp., dr Tomasz Wanat, 3C, zp, t/z: 4 6 98W1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, znS1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, znS1, Seminarium dyp., dr P.Bernat, 14C, zn, t/z: 3 5 7   
Niedziela
 L1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, znL1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zn, t/z: 7 9W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 2C, znW1, Op. ster. prod., Dr P.Chwastyk, 4C, zn  S1, Seminarium dyp., Dr P.Chwastyk, 2C, zp, t/z: 2 4 6 98S1, Seminarium dyp., Dr P.Chwastyk, 2C, zp, t/z: 8   
   W1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 4C, zn, t/z: 1 3 5L1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, zpL1, Op. ster. prod., Dr P.Chwastyk, 13C, zp  S1, Seminarium dyp., dr M. Ko³osowski, 104G, zn, t/z: 3 5 7    
           S1, Seminarium dyp., dr M. Ko³osowski, 104G, zn, t/z: 9     
Legenda
Op. ster. prod. = Operacyjne sterowanie produkcj¹
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Urz.i sys.mech. = Urz¹dzenia i systemy mechatroniczne w in¿ynierii produkcji
Zarz.pers. = Zarz¹dzanie personelem
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania