Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-18 14:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 101G, tzC1, Makroek. w., dr P. Wozniak, 14C, tpW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 19G, tzL2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, tpL1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, tpL2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, tp    
   W1, Makroek. w., dr P. Wozniak, 14C, tn  L1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, tnW1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 4C, tnW1, Fiz., prof. B.Harazin, 2A, tn    
Wtorek
 W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tpL2, Chemia, dr B.Pasker, 124D, tpL1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 13C, tnL1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tnL2, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, tn    
 W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 14C, tnL1, Chemia, dr B.Pasker, 124D, tnL2, JA, mgr M. Kowalski, 104G, tz        
   P1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 14C, tpP2, Proj. in¿., dr P.Bernat, 14C, tn          
   L2, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 13C, tnL1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, tp          
Sroda
 W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 14C, tpL1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 13C, tnL1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, tpC1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 4C, tpC1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 4C, tnL2, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, tp    
 W1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 14C, tnP2, Proj. in¿., dr P.Bernat, 2C, tnW1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 4C, tnW1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 4C, tnL1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, tp      
   P1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 2C, tp            
   L2, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 13C, tp            
Czwartek
   L1, Zarz.prod.i us³, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 14         
   L2, Zarz.prod.i us³, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 15         
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Chemia = Chemia
Etyka biznesu = Etyka biznesu
Fiz. = Fizyka
JA = Jêzyk obcy
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Makroek. w. = Makroekonomia
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Praw.gosp. = Prawo gospodarcze
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Zarz.prod.i us³ = Zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami