Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-27 22:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
W1, Hist.kosmet., dr M. Rogó¿, 13D, tn, t/z: 16L2, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, tzL1, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, tzL3, Chem.kosm., dr B.Pasker, 124D, tz W1, Chem.kosm., prof.M.Sosada, 17D, tzC2, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, tz
 W1, Hist.kosmet., dr M. Rogó¿, 13D, tn, t/z: 3 5 9 11 14  L3, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15L2, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, tnC1, Estetyka, Drewniak T., dr, 126D, tnC1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 103D, tz    
 L1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, tp  L3, Histologia, dr M.B³aszczyk, 203D, tp, t/z: 17           
 C2, Estetyka, Drewniak T., dr, 126D, tp, t/z: 2 4 6 8 10 12 15              
  C2, Estetyka, Drewniak T., dr, 126D, tp, t/z: 17              
Wtorek
 W1, Histologia, dr M.B³aszczyk, 13D, tpW1, Biol. i gen., dr M.B³aszczyk, 13D, tzW1, Prom.zdr.ed.zdr, prof. T.Kokot, 13D, tzW1, Etyka zaw., Drewniak T., dr, 17D, tpW1, Anato., prof. T.Kokot, 13D, tn      
 W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 17D, tn  W1, Obowi¹zk. szkol, x, 13D, tz, t/z: 1 W1, Estetyka, Drewniak T., dr, 17D, tn        
Sroda
 L3, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 11 12L3, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 108D, tzW1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 101G, tnW1, BHP, mgr A.Górska, 205D, tp, t/z: 2      
 L3, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 14 15L1, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 14 15W1, Tech.relak., dr M.Dalewska, 118D, tpL2, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 14 15L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz, t/z: 1      
 L3, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 7 8 9L1, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 11 12  L2, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 7 8 9L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz, t/z: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
   L1, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 7 8 9  L2, Anato., mgr E. Szura, 103D, tz, t/z: 11 12        
Czwartek
 L3, Tech.relak., mgr M.Podbor¹czyñska, 111R, tnL2, Tech.relak., mgr M.Podbor¹czyñska, 111R, tnL1, Tech.relak., mgr M.Podbor¹czyñska, 111R, tn    
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 108D, tzL2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, tz            
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Anato. = Anatomia cz³owieka
BHP = BHP
Biol. i gen. = Biologia i genetyka
Chem.kosm. = Chemia kosmetyczna
Estetyka = Estetyka
Etyka zaw. = Etyka zawodowa
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Hist.kosmet. = Historia kosmetologii
Histologia = Histologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Obowi¹zk. szkol = Obowi¹zkowe szkolenie
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Prom.zdr.ed.zdr = Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Tech.relak. = Techniki relaksacyjne