Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-11 13:54
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zn, t/z: 7  
           L2, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zp, t/z: 6  
Sobota
 W1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, znL1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, znW1, Makroek. w., dr P. Wozniak, 104G, znP1, Proj. in¿., prof. J.Duda, 2C, zzW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 14C, zpW1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 14C, zp  
 W1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 4C, zpW1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, zpW1, Proj. in¿., prof. J.Duda, 2C, zp  C1, Makroek. w., dr P. Wozniak, 104G, znW1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 4C, znL1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 5 7 
              L1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 9  
Niedziela
 L2, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, znW1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 2C, znC1, Fiz., mgr A. Szpara, 104G, znL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104G, zn, t/z: 3L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104G, zn, t/z: 1 3 5   
 L1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 1004D, zpL1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 12C, zpW1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 104G, zpL2, Chemia, dr B.Pasker, 124D, zpL1, Chemia, dr B.Pasker, 124D, zn, t/z: 7L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104G, zp 
         L1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 12C, zn, t/z: 5 7L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104G, zn, t/z: 9   
         L1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 12C, zn, t/z: 9L1, Chemia, dr B.Pasker, 124D, zp, t/z: 4 6 8 96    
Legenda
Chemia = Chemia
Etyka biznesu = Etyka biznesu
Fiz. = Fizyka
JA = Jêzyk obcy
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Makroek. w. = Makroekonomia
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Praw.gosp. = Prawo gospodarcze
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Zarz.prod.i us³ = Zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami