Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-10 13:58
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 13D, tpW1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 17D, tpW1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 13D, tzW1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 13D, tzL1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, tzL2, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, tz
 C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 118D, tnC1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, tn            
Wtorek
 W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 104F, tzL2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 11L2, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tzW1, pierwsza pomoc, prof. W. ¯urawiñski , 13D, tn  
 W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8  L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 11    
 W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 11  L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 1L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 1    
  W1, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, tz, t/z: 16  L1, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tzL1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8    
     L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 16  L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tz, t/z: 16      
Sroda
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tzL2, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tzW1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 13D, tpC1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 108D, tp  
 L2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, tzL2, pierwsza pomoc, mgr I.Szafraniec, 22D, tpL1, pierwsza pomoc, mgr I.Szafraniec, 22D, tp          
Czwartek
    L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15           
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Fizj. i masa¿ = Fizjoterapia i masa¿
Fizjol. i patof = Fizjologia i patofizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Kosmet.piel. = Kosmetologia pielêgnacyjna
Mikrobiol.i imm = Mikrobiologia i immunologia
pierwsza pomoc = DoraŸna pomoc przedmedyczna