Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 19:36
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 P2, Ekologistyka, prof. J.Duda, 2C, znS1, Surow. i tech. , prof. J.Duda, 4C, zp, t/z: 6 8W1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 14C, zpL1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, zpW1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 14C, zn, t/z: 1L1, Bazy d., mgr D. Halikowski, 12C, zn  
 S1, Surow. i tech. , prof. J.Duda, 2C, zp, t/z: 8W1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 104G, znP1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 2C, znP1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 104G, znL1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 5 7W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 4C, zpL2, Bazy d., mgr D. Halikowski, 12C, zp  
 W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 14C, zp, t/z: 2 4 96W1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 4C, zp, t/z: 2 4 96L2, Bazy d., mgr D. Halikowski, 12C, znL2, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 8C, zpL2, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, zp, t/z: 4 96P2, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 104G, zn    
       L2, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, znL1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 8C, zp      
         L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 9L2, Proc. produk., mgr Tomasiak, 13C, zn, t/z: 9      
Niedziela
 W1, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 14C, zn, t/z: 3 5 7 9L1, JA, mgr M. Kowalski, 101G, zpL1, JA, mgr M. Kowalski, 101G, znP2, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zp, t/z: 2 4W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 2C, zn    
 W1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 14C, zpL2, JA, mgr M. Kowalski, 101G, znP2, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zn, t/z: 3 5 7 9P1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zp, t/z: 6 96P1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zp, t/z: 2 4    
   L2, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 13C, zpL1, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 2C, zpW1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 14C, zn, t/z: 3P2, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zp, t/z: 6 96    
   P1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2C, zn, t/z: 3 5 7 9L2, JA, mgr M. Kowalski, 101G, zpW1, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 14C, zn, t/z: 5      
         W1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 14C, zn, t/z: 7       
Legenda
Bazy d. = Bazy danych
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Ekologistyka = Ekologistyka
JA = Jêzyk obcy
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Metrologia II = Metrologia II
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe
Zas. prow.dzia³ = Zasady prow. dzia³. gosp.