Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-13 13:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 126D, tz, t/z: 2 3 4 5 6  P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, t/z: 3 5 7 10 12   L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, tz
    L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 7 8 10P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp, t/z: 2 4 6 8 11     
       W1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 5D, tz, t/z: 13 14 15 16 17       
Wtorek
 W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 17D, tn, t/z: 3 5 7  W1, Anat. i fizjol., dr J. ¯o³na, 101D, tz, t/z: 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17P1, Med.cz. ratunk., dr K. Kamiñski, 22D, tn, t/z: 3 5 7 10 12W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 17D, tp
 L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 103D, tz, t/z: 11 12   W1, Anat. i fizjol., dr J. ¯o³na, 103D, tz, t/z: 2 3 4 5 6P2, Med.cz. ratunk., dr K. Kamiñski, 22D, tp, t/z: 2 4 6 8 11    
 W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 17D, tn, t/z: 10              
Sroda
        W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 11D, tz, t/z: 2 3 4 5 6      
        L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 23D, tz, t/z: 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
Czwartek
 L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, tzC1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 106F, tn, t/z: 14 16L1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 5D, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13 15W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 5D, tp, t/z: 13 15L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16  
   C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 9 10 11 12 13 14 15L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 106F, tn, t/z: 1 3 5 7 10L1, Chor.wewn., lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 4D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 5D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16    
     L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 106F, tp, t/z: 2   W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 5D, tp, t/z: 2 4 6 9    
           W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 17D, tp, t/z: 11  
Piatek
 L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 5D, tz  W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 12 13 14L1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 13 14      
     W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 9 10W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 9 10 12      
      W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 15L1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 15 16     
      W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 16        
      W1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 17L1, Farm., prof.M.Muc -Wierzgoñ, 108D, tz, t/z: 17       
Sobota
Niedziela
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Ek.zarz.ochr.zd = Ekonomia i zarz¹dzanie w ochronie zdrowia
Farm. = Farmakologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.przeds.dz.gos = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Pat. i patofizj = Patologia i patofizjologia
Pediatria = Pediatria
Toksykologia = Toksykologia
WF = Wychowanie fizyczne