Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-11-02 17:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC1, Zespó³ inst., dr P.Schmidt, 105H, tzW2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzW1, Filozof., Drewniak T., dr, 1A, tzW2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 14H, tzC1, Improw., mgr Raminiak P., 8H, tpC1, Improw., mgr Raminiak P., 8H, tpC1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
   C1, Emisja g³osu, Niewiadomska A., dr, 8H, tz C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp  W2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp  
          C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp      
Wtorek
C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpW2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzW1, Hist. muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzW1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tzC2, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz C2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
 C1, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tzC1, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tzW2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp  W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp      
         W1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4      
Sroda
 C1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 108H, tzC1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 105F, tzW2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz  C2, Konsult., Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tzW2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tzC2, Konsult., mgr Raminiak P., 9H, tpC2, Konsult., mgr Raminiak P., 9H, tp
           C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 9H, tpC2, Gra na fort., mgr Raminiak P., 9H, tpW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz  
Czwartek
   W2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tz  C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tz C1, Konsult., dr hab. A. Buczek, 12H, tz 
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzW1, Instrument., mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 8H, tz C2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tzW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp    
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Emisja g³osu = Emisja g³osu
Filozof. = Filozofia
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Hist. muz. = Historia Muzyki
Improw. = Improwizacja
Instrument. = Instrumentoznawstwo
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Perkusja = Perkusja
Prom. kultury = Promocja kultury
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Saksofon = Saksofon
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Tr¹bka = Tr¹bka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy