Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-20 11:59
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13 15 17  W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tzL1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, tz    
    W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 17D, tn         
Wtorek
   W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 17D, tn, t/z: 10L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 1E, tp  W1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tzL1, Chor.wewn., dr J. ¯o³na, 103D, tzL1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 6
   W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 1E, tp        L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 11
             L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tp, t/z: 13 15 17
             W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 17D, tn, t/z: 14 16
                 
Sroda
 L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzL1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 11 12 13 14 15 16 17L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13 15W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 23D, tzP2, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 23D, tz
  L1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tp, t/z: 11 13    P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14      
       P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, t/z: 16       
         P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tp, t/z: 17      
Czwartek
     C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn, t/z: 1 3 5 7 10         
     W1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 106F, tp, t/z: 4 6 9 11 13L1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 106F, tp, t/z: 4       
       L1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 106F, tp, t/z: 6 9 11 13        
Piatek
 L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 16W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 16 W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, tz, t/z: 9
 L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 12W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 12 W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, tz, t/z: 6
 L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 7W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 7 W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 17D, tz, t/z: 2
 L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 4 5W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, tz, t/z: 4 5 W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, tz, t/z: 10  
     L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 9 10        
     L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 13        
     L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 6        
     L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, t/z: 2 3        
Sobota
Niedziela
Legenda
Chirurgia = Chirurgia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.ekon.dz.gosp. = Podstawy ekonomii, przêdsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœæi gosp
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe
Toksykologia = Toksykologia