Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-11-02 17:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W2, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  W2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 14H, tz   C1, Pods.Przeds.iZ, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC2, Konsult., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  
             C1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz  
Wtorek
       W2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp  W1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC1, Techn. pr. w st, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  
       W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz        
Sroda
   W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tzC1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 108H, tzC2, Elem.Gry.Aktor., mgr Kêdzierski M., 8H, tzW1, Re¿. muzyczna, Kruk B., dr in¿., 105H, tz   W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz   
Czwartek
     W2, Perkusja, dr hab. A. Buczek, 12H, tzC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC2, Zespó³ inst., mgr P. Milwiw-Baron, 108H, tpC2, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp
                 
Piatek
  C1, Zespó³ inst., mgr P. Milwiw-Baron, 12H, tpW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp        
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Elem.Gry.Aktor. = Elementy gry aktorskiej
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
Perkusja = Perkusja
Pods.Przeds.iZ = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Saksofon = Saksofon
Techn. pr. w st = Techniki pracy w studio
Tr¹bka = Tr¹bka
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy