Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-19 11:20
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 23D, zz, t/z: 3L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 23D, zz, t/z: 3
          C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 99L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 4
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 4L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 96
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 96C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 9
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 7L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 6
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 6L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 7
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1 2 92C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 5C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1 2 92
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 97C1, Pat. i patofizj, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 94
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 89C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 89
          L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 94C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 97
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 8L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 8
          W1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 9L1, Pediatria, lek.med. A. Margol-Szczerbicka, 22D, zz, t/z: 9L1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 9W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 99
                 
Sobota
W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 1 2L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 4D, zz, t/z: 1 2L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 89
W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 92W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 4W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zz, t/z: 7W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 99L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 99
 L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 5L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 103D, zz, t/z: 3W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 97W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zp, t/z: 4 6 96
 L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 3L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 23D, zz, t/z: 5W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 1 2 3W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 92
 L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 9L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 22D, zz, t/z: 97W1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 5W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 7
 L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 97L1, Med.rat., prof. D. Waniczek, 4D, zz, t/z: 9 W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 205D, zz, t/z: 7L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 97
 L1, RMZ, Rezerwacja, 5D, zz, t/z: 89L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 8L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 5
 L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 8W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 89 W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, zz, t/z: 6L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 1 2 3
 W1, Anat. i fizjol., mgr O. Wierzchowiec, 102D, zz, t/z: 4W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 96W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, zz, t/z: 4W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 96L1, WF, Wrona A., mgr, 1O, zz, t/z: 8 9
  W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 118D, zz, t/z: 92W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, zz, t/z: 6W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 118D, zz, t/z: 92    
  W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 7W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 96W1, Farmakologia, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 101D, zz, t/z: 4    
  W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 99W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 118D, zz, t/z: 92      
  W1, Pat. i patofizj, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 107D, zz, t/z: 6W1, Ek.zarz.ochr.zd, prof.M.Muc -Wierzgoñ, 126D, zz, t/z: 99      
Niedziela
L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 99L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 210A, zz, t/z: 1L1, RMZ, Rezerwacja, 5D, zz, t/z: 2
L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zz, t/z: 99L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 6
L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zp, t/z: 6 8L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 8
L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 3L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 97L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 99
W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 23D, zz, t/z: 5L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 23D, zz, t/z: 5L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zz, t/z: 2L1, RMZ, Rezerwacja, 4D, zz, t/z: 1
W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 22D, zz, t/z: 8L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 22D, zz, t/z: 2L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zz, t/z: 5L1, Farmakologia, dr D. Soko³owski, 126D, zz, t/z: 92 
W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 22D, zz, t/z: 2L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 22D, zz, t/z: 8W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 7L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 23D, zz, t/z: 96 
W1, Anat. i fizjol., prof. W. ¯urawiñski , 126D, zn, t/z: 7W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 107D, zn, t/z: 92W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 96L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 4 
W1, Anat. i fizjol., prof. W. ¯urawiñski , 17D, zp, t/z: 4 6 96W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 17D, zp, t/z: 4 6 96W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 107D, zz, t/z: 92L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 7L1, Farmakologia, dr D. Soko³owski, 101D, zn, t/z: 3 5 7 
W1, Anat. i fizjol., prof. W. ¯urawiñski , 107D, zn, t/z: 92W1, Med.cz. ratunk., prof. W. ¯urawiñski , 126D, zn, t/z: 7W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 3 4L1, P.przeds.dz.gos, dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 3L1, Farmakologia, dr D. Soko³owski, 127D, zz, t/z: 9  
 W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 97   L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zz, t/z: 9    
Legenda
Anat. i fizjol. = Anatomia i fizjologia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Ek.zarz.ochr.zd = Ekonomia i zarz¹dzanie w ochronie zdrowia
Farmakologia = Farmakologia.
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.przeds.dz.gos = Podstawy przedsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Pat. i patofizj = Patologia i patofizjologia
Pediatria = Pediatria
RMZ = RMZ-rezerwacja
Toksykologia = Toksykologia
WF = Wychowanie fizyczne