Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-27 22:42
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tz  W1, Filozof., Drewniak T., dr, 1A, tz        
Wtorek
       W1, Hist. muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4W1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz    
Sroda
  W1, DŸwiêk cyfr., Kruk B., dr in¿., 10H, tzW1, Akust., Kruk B., dr in¿., 105H, tzC1, Prop.Tech.N.iSt, Kruk B., dr in¿., 105H, tzW1, El.Akust.iUEa, Kruk B., dr in¿., 105H, tz C1, El.Akust.iUEa, Prokopowicz M. mgr, 105H, tzC1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 105H, tz C2, Konsult., Kruk B., dr in¿., 10H, tz   
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tz    
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzW1, Instrument., mgr C. Wojciechowski, 105H, tz  C2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tzC1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz       
Sobota
Niedziela
Legenda
Akust. = Akustyka
Chór = Chór uczelniany
DŸwiêk cyfr. = DŸwiêk cyfrowy
El.Akust.iUEa = Elektroakustyka i urz¹dzenia elektroakustyczne
Filozof. = Filozofia
Hist. muz. = Historia Muzyki
Instrument. = Instrumentoznawstwo
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop.Tech.N.iSt = Propedeutyka techniki nag³oœnienia i studyjnej
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Zasady muzyki = Zasady muzyki