Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-03 15:57
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzC1, Techn. nag³., Prokopowicz M. mgr, 105H, tzC1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 206H, tzC1, Komp.i.Aran¿.El, dr Furtas P., 206H, tz      C1, Prop. instr., dr Furtas P., 108H, tz   
Sroda
   C1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Tech.Komp.w.r.n, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Mix iMastering, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz  W1, Akust., Kruk B., dr in¿., 206H, tz     
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp    
Piatek
W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 108H, tpW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 108H, tp      C1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz C1, Zespó³ inst., mgr C. Wojciechowski, 108H, tzC1, Prakt. Estr., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz   
Sobota
Niedziela
Legenda
Akust. = Akustyka
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp.i.Aran¿.El = Kompozycja i aran¿acja elektroniczna
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Mix iMastering = Mix i mastering
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Prakt. Estr. = Praktyka estradowa
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Tech.Komp.w.r.n = Techniki komputerowe w realizacji nagrañ
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.