Plan dla kierunku Ratownictwo medyczne, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-18 18:41
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 96
          C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 4
          C1, Toksykologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, zz, t/z: 6
          L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 2
          L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 9
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 3L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 97
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 97L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 5
          W1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 5L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 3
          L1, Intens. terapia, lek.med M. Lenart, 4D, zz, t/z: 99    
           W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 107D, zn, t/z: 1
           L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 23D, zz, t/z: 8   
Sobota
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, t/z: 92W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 7L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 102D, zn, t/z: 7
 L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zz, t/z: 99W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zn, t/z: 92L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zz, t/z: 92
 L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 101G, zp, t/z: 8W1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 108D, zp, t/z: 4 6 96L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 5D, zp, t/z: 4 6
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, t/z: 7W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 103D, zz, t/z: 99L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 103D, zz, t/z: 8
 L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, t/z: 4 6 96W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 108D, zz, t/z: 8L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 103D, zz, t/z: 99
 W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 5L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 23D, zz, t/z: 97
 W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 97L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 5
 W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 9L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 1 2 3
 W1, Med.cz. ratunk., prof. D. Waniczek, 108D, zz, t/z: 1 2 3L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 9
                 
Niedziela
 L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 5D, zz, t/z: 6 L1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 23D, zn, t/z: 92W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 3 4
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 1 2 3L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 8W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 7
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 97L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 102D, zz, t/z: 9 99W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 99
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 8L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 97W1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, t/z: 8
 W1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 5L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 5W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 107D, zz, t/z: 92
 W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 107D, zz, t/z: 4L1, Chirurgia, dr K. Kamiñski, 1Sz1, zz, t/z: 1 2 3W1, Toksykologia, prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 96
 W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 107D, zz, t/z: 96L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 107D, zz, t/z: 96L1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 23D, zp, t/z: 4 6 96L1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 9 
 W1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 127D, zz, t/z: 9 99L1, Chor.wewn., dr n.med. A. Urbanowicz, 107D, zz, t/z: 4L1, Med.rat., prof. W. ¯urawiñski , 23D, zn, t/z: 7W1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 2 
 W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zz, t/z: 92L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zz, t/z: 92    W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 13D, zp, t/z: 6L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zn, t/z: 1
 L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 101G, zn, t/z: 7        W1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zn, t/z: 1L1, Specj.rat.drog., mgr in¿. M. Makówka, 5D, zp, t/z: 6
           W1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 5L1, P.ekon.dz.gosp., dr J. Szczepañska, 1A, zz, t/z: 5 
Legenda
Chirurgia = Chirurgia
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Intens. terapia = Intensywna terapia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Med.cz. ratunk. = Medyczne czynnoœci ratunkowe
Med.rat. = Medycyna ratunkowa
P.ekon.dz.gosp. = Podstawy ekonomii, przêdsiêbiorczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœæi gosp
Specj.rat.drog. = Specjalistyczne ratownictwo drogowe
Toksykologia = Toksykologia